Vận Hạn Tử Vi

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Tử Vi

Đại hạnLưu niênsao Tử Vi đến lâm, chủ phúc hưng lộc dày, tại kinh thương chủ phát triển, tại Chính trị chủ thăng tiến, sự nghiệp nhiều cơ hội。 Thiên Phủ đồng độ, càng được quý nhân giúp đỡ, đột nhiên danh lợi thu về。 Như cùng Phá Quân đồng độ chiếu hội, thì có ý vị bỏ cũ thay mới。 Hạn Tử Vi phùng Không Kiếp、 Hao tinh、 có kinh tế khó khăn、 bất lợi do phá tài đình trệ。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh tương hội, càng có sợ chuyện không đâu và phân tranh, gặp phải giáng chức hoặc ngừng kinh doanh。

Vận Hạn Tử Vi thường có quý nhân phù trợ, giúp đỡ

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Tử Vi

(1) Đoạn này nói đích thị là khi mệnh tạo tiến nhập Lưu niên Đại hạn Tử Vi cư cung Mệnh, sẽ có một số khắc ứng gì。 Nguyên văn đề xuất 5 điểm:
1、 Phúc hưng lộc dày, phát triển thăng tiến;
2、 Tử Vi Thiên Phủ, quý nhân phù trợ, danh lợi song thu;
3、 Tử Vi Phá Quân đồng độ, hoặc Tử Vi Thiên Tướng đồng độ mà Phá Quân củng chiếu, bỏ cũ thay mới;
4、 hội Không Kiếp và Đại Hao, bất lợi Tài Bạch;
5、 hội Hỏa Linh Dương Đà, sợ chuyện không đâu và phân tranh, đình chức giáng chức。
(2) Tại điều này tất phải cần hiểu biết, mệnh tạo bất đồng, tiến nhập Đại hạn Lưu niên tương đồng, cát hung là sẽ có phân biệt。 Ví dụ như, nguyên cục Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, tiến nhập Lưu niên Tử Vi Thiên Phủ thấy cát diệu, và nguyên cục Thiên Đồng độc tọa, tiến nhập Lưu niên Tử Vi Thiên Phủ đồng dạng,khắc ứng cụ thể sẽ có phân biệt, điều này bởi vì Mệnh cách bất đồng, đối với Mệnh vận gặp gỡ tương đồng, sẽ có phản ứng bất đồng, có giải thích bất đồng, vì vậy mà cát hung tựu có khác biệt。
  Ví dụ như, đối với áp lực trên sự nghiệp đồng dạng, nhưng có người sẽ cho rằng là khiêu chiến, là cơ hội tốt phát triển và cải biến, nhưng cũng có người sẽ coi là áp lực, tránh nó thì cát lợi, vì vậy mà tạo thành phản ứng bất đồng, dẫn đến kết quả bất đồng。 Như nào luận đoán phản ứng người trong cuộc, phải nhìn nguyên cục。
(3) Vì vậy, không có thể chỉ dựa vào tính chất cung vị của Đại hạn Lưu niên luận cát hung, tất phải cùng tình huống của nguyên cục phối hợp, cung Mệnh là như vậy, 11 cung vị khác cũng là như vậy, đây là một trong những trọng yếu quan trọng nhất của Tử Vi Đẩu Số luận đoán vận trình, không rõ lý này, tựu mỗi lần sai chút xíu mà sai lầm ngàm dặm。 Không chỉ nhập cung hạn Tử Vi là như vậy, nhập tất cả cung hạn, đều là như vậy。
  Bất quá, Giảng nghĩa nguyên văn chỗ nói, còn là có giá trị tham khảo, nhưng ở trên thực tế có khác biệt trên mức độ cùng mệnh tạo trên phản ứng, đến nỗi cát hung có khác, điểm này nhất thiết phải lưu ý。
  Sau đây là đối với đoạn này phân tích 5 điểm luận đoán:
(1) Lưu niên Đại hạn  Tử Vi, tất phải càng gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn KhúcLộc TồnHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa v.v, mới được xem là làm phúc hưng lộc dày。 Không thấy cát diệu cát hóa, cũng không thấy sát diệu Hóa Kị, vẻn vẹn luận là bình ổn。
  Cần tại Lưu niên Đại hạn Tử Vi, lợi cho thương nghiệp phát triển, nhất định đắc cung Mệnh nguyên cục tam phương tứ chính, có bản chất thích hợp theo việc kinh doanh, ví dụ như, nguyên cục là Thiên Cơ gặp chư cát, càng là có Lộc Tồn Thiên Mã, thì tại Tử Vi vận hạn cát lợi, có thể ở trên thương nghiệp có biểu hiện, có được cơ hội cùng quý nhân, nhưng nếu như nguyên cục là Thiên Lương thủ Mệnh hội sát tinh, đó tựu không thích hợp kinh thương, kinh thương trái lại nhiều phân tranh phiền nhiễu。
  Đồng dạng, Đại hạn Lưu niên Tử Vi mà lợi cho tại chính trị thăng tiến và cơ hội, cung Mệnh nguyên cục cũng cần là cách cục thích hợp tham gia chính trị, ví dụ như, Liêm Trinh Thiên Tướng hội Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc, liền là loại cách cục này, tại Đại hạn Lưu niên Tử Vi cát lợi, lợi cho sự nghiệp chính trị phát triển。 Tương phản, cung Mệnh nguyên cục là Thiên Đồng hội Văn Xương、 Văn Khúc、 Hồng LoanThiên HỷHàm Trì v.v, thì tính văn nghệ quá nặng, cũng quá mức coi trọng đời sống tình cảm cá nhân cùng coi trọng tình dục, ở cung hạn Tử Vi, cũng bất lợi tham gia chính trị。
  (2) Đại hạn Lưu niên có Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, chủ có được quý nhân hoặc cơ hội, bởi vì Tử Vi là Bắc Đẩu chủ tinh, Thiên Phủ là Nam Đẩu chủ tinh, đều có quý khí, Thiên Khôi Thiên Việt, càng chủ quý nhân và cơ hội。 Càng là những cung Mệnh này nguyên cục Chính diệu phải dựa vào quý nhân phù trợ, như Thiên Đồng、 Thiên Cơ v.v, cung hạn Tử Vi Thiên Phủ càng là trọng yếu。
  (3) Tử Vi Phá Quân đồng độ, hoặc Tử Vi Thiên Tướng đồng độ mà Phá Quân củng chiếu, có ý vị bỏ cũ thay mới, bất quá, chuyển biến cùng đổi mới của nó, đều không nhất định là trải qua vui sướng, khả năng là thất nghiệp、phá sản v.v, đến nỗi không thể không bắt đầu lại, hoặc là bị bức trải qua biến hóa trọng đại, không thể không biến đổi。 Nhưng nếu là Tử Vi Phá Quân hội cát diệu cát hóa, thì chuyển biến cát lợi, Sát Hình Kị trùng trùng thì biến hóa bất lợi, càng biến càng xấu, thay thế bằng gắng đạt tới giảm thiểu biến động là đạo xu cát tị hung。
  (4) Tử Vi hội Địa Không Địa Kiếp và Đại Hao, có bất lợi do kinh tế khó khăn、 phá tài đình trệ。 Thẩm tra Địa Không Địa Kiếp Đại Hao ba sao, là một tổ tinh hệ phá tài, vô luận Chính diệu là thế nào, đều có khắc ứng này, tương đối mà nói, Tử Vi hội ba sao này, ảnh hưởng trái lại khá nhỏ。 Nếu Chính diệu là Liêm Trinh Hóa KịVũ Khúc Hóa Kị các loại, phá tài của nó tương đối nghiêm trọng。
  (5) Tử Vi hội Hỏa Linh Dương Đà Tứ sát, có sợ chuyện không đâu cùng phân tranh hoặc giáng chức ngừng kinh doanh các loại sự việc tình huống。 Bởi vì Tử Vi bản thân không sợ sát tinh, chỉ tăng thêm áp lực của nó, vì vậy, vấn đề có thể giảm nhẹ, nên nếu như nguyên cục cát lợi, đó tựu không hẳn quá ư lo lắng, thời kỳ Lưu niên này, cũng không nhất định như vậy gập ghềnh。
Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
Share this