Vận Hạn Thất Sát

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thất Sát

  Đại hạn Lưu niên, sao Thất Sát nằm cùng, nhập miếu hội cát tinh, chủ bỏ cũ thay mới, sáng lập cơ nghiệp, thanh danh viến chấn, gia quan tiến tước, hội chiếu Kị tinh、 Đà La, thì chủ phiền não, đuôi to khó vẫy, lại hội Kình Dương、 Không Kiếp、 Đại Hao, thì chủ hình khắc phá gia, vợ con tai bệnh các loại sự tình, như có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, trước gian khổ mà sau an yên, như hãm địa mà Tứ sát Không, Kiếp Thiên Hình hội chiếu, chủ tử vong。 

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thất Sát

Đại hạn Lưu niên Thất Sát thủ cung Mệnh, tất phải phải xem tính chất của cung Mệnh nguyên cục, mới có thể tiến hành luận đoán đánh giá, nếu như nguyên cục tính chất mạnh, như Tử Vi、 Thất Sát、 Thái Dương các loại, trong hạn càng gặp cát diệu, chủ [bỏ cũ thay mới], càng là nguyên cục Tử Vi, nhập ở cung hạn Thất Sát, cũng gọi là [hóa sát vi quyền]。 Nguyên cục nếu như tính nhu, như Thiên ĐồngThiên Cơ v.v, thì cung hạn Thất Sát hội sát diệu Hóa Kị, đa phần là vận xấu, [đuôi to khó vẫy]。
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *