Vận Hạn Thất Sát

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thất Sát

  Đại hạn Lưu niên, sao Thất Sát nằm cùng, nhập miếu hội cát tinh, chủ bỏ cũ thay mới, sáng lập cơ nghiệp, thanh danh viến chấn, gia quan tiến tước, hội chiếu Kị tinh、 Đà La, thì chủ phiền não, đuôi to khó vẫy, lại hội Kình Dương、 Không Kiếp、 Đại Hao, thì chủ hình khắc phá gia, vợ con tai bệnh các loại sự tình, như có Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, trước gian khổ mà sau an yên, như hãm địa mà Tứ sát Không, Kiếp Thiên Hình hội chiếu, chủ tử vong。 

Vận Hạn Thất Sát cũng dễ khiến ta phát điên hơn

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thất Sát

Đại hạn Lưu niên Thất Sát thủ cung Mệnh, tất phải phải xem tính chất của cung Mệnh nguyên cục, mới có thể tiến hành luận đoán đánh giá, nếu như nguyên cục tính chất mạnh, như Tử Vi、 Thất Sát、 Thái Dương các loại, trong hạn càng gặp cát diệu, chủ [bỏ cũ thay mới], càng là nguyên cục Tử Vi, nhập ở cung hạn Thất Sát, cũng gọi là [hóa sát vi quyền]。 Nguyên cục nếu như tính nhu, như Thiên ĐồngThiên Cơ v.v, thì cung hạn Thất Sát hội sát diệu Hóa Kị, đa phần là vận xấu, [đuôi to khó vẫy]。


Nguyễn Việt Kiên Luận Về Thất Sát Nhập Hạn

Sao Thất Sát tính cách quyết đoán, sát phạt và có tài lãnh đạo. Nên khi Thất Sát nhập hạn thường biểu hiện cho trong giai đoạn vận hạn Thất Sát này sẽ hiển thị ra tính cách mạnh mẽ quyết đoán, cũng có phần cố chấp tự cho mình là đúng.

Nếu như cách cục ở cung Mệnh đủ vững, mệnh cách đẹp đẽ thì đến hạn Thất Sát sẽ đại biểu là thời điểm có thể nắm giữ quyền lực trong tay, điều động nhiều nhân lực và trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Tất nhiên lúc này Đại Hạn Thất Sát hoặc Lưu niên Thất Sát không có nhiều sát tinh hạng nặng xung phá, như vậy là phá cách, thường biểu thị là giai đoạn khó khăn gian khổ và nhiều biến động, muốn thành công cũng sẽ không dễ dàng. Ngược lại nếu như có các cát tinh như sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Hóa Lộc, sao Hóa Quyền, sao Hóa Khoa chiếu hội thì khả năng sẽ là giai đoạn rất thành công, uy danh lan rộng, hiển hách như một vị đại tướng dũng mãnh.

Sao Thất Sát là thuộc về sao hình khắc, vì vậy khi Thất Sát nhập hạn cũng đại biểu trong giai đoạn này các mối quan hệ xung quanh trở nên xa cách, tính cách mạnh mẽ cũng khiến cho người khác khó gần. Nếu như là Đại vận Liêm Trinh Thất Sát mà còn gia hội nhiều hung sát tinh như sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp thì cũng rất dễ dẫn đến tai nạn đổ máu, phẫu thuật, nên thận trọng.

Bên trên chỉ là luận đoán cơ bản, nếu bạn đang ở trong vận hạn Thất Sát, có nhiều điều băn khoăn về tương lai của bản thân, bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé.


Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
 
Share this