Vận Hạn Thiên Tướng

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Tướng

 Đại hạn Lưu niên sao Thiên Tướng nằm cùng, tam phương tứ chínhTả PhùHữu BậtHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng Lộc TồnThiên Phủ các loại cát tinh hội chiếu, chủ tài phong lộc dày, vị cao tước trọng, kết hôn thêm con, danh lợi song thu。 Nếu cùng Phá QuânVũ Khúc hoặc Thất SátKình DươngĐà La các loại sao hội chiếu, thì chủ khẩu thiệt quan tai, tiểu nhân ám hại, khuynh gia phá sản, càng phùng Thiên HìnhHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại HaoThiên Hư các loại sát tinh hội chiếu, thì hình khắc trùng trùng, thường còn bản thân cảm thấy trống rỗng, có ý đồ sự sát。 Không có cát tinh tường diệu hóa giả, liền chủ tai họa tử vong。  

Vận Hạn Thiên Tướng thích hợp làm các vai trò phụ tá, hỗ trợ

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Tướng

(1) Đại hạn Lưu niên Thiên Tướng nhập cung Mệnh, thấy Lộc Tồn cùng Hóa Lộc, chủ [tài phong lộc dày], cung Mệnh nguyên cục không cát lợi, thì chỉ chủ đầy đủ sung túc cân bằng。 Thấy Phụ Bật cùng Hóa Quyền Hóa Khoa, chủ [vị cao tước trọng], nhưng nguyên cục không cát lợi, cũng chỉ là suôn sẻ, hoặc được cấp trên xem trọng mà thôi。 Chư tinh kể trên đều gặp, thì [danh lợi song thu]。 Thiên Tướng hội Văn Xương Hóa Khoa hoặc Văn Khúc Hóa Khoa, càng có Hồng LoanThiên Hỷ đồng độ củng chiếu, tam phương tứ chính càng không gặp sát diệu Hóa Kị, chủ kết hôn thêm con。  
(2) Đại hạn Lưu niên Thiên Tướng cung hạn, cùng Kình Dương、 Thiên Hình tương hội, hoặc thành Hình Kị Giáp Ấn cách, càng có Thiên Hình、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh v.v, chủ khẩu thiệt quan tai; càng có Đà La、 Âm SátVăn Xương Hóa KịVăn Khúc Hóa Kị v.v, chủ [tiểu nhân ám hại]。 Thấy Địa KhôngĐịa Kiếp, hoặc Không Kiếp giáp cung, càng có Đại Hao、 Hóa Kị v.v, chủ phá tài, nguyên cục đại hung mới chủ [khuynh gia phá sản]。 Sát Hình Kị trùng trùng mà nguyên cục không cát lợi, chủ hình khắc thân thuộc, tâm linh trống rỗng v.v, cung Phúc Đức cũng đại hung, chủ tự sát mà chết。


Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
Share this