Vận Hạn Thái Dương

14 Chính Tinh, 12 Cung Chức
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thái Dương

 Đại hạn Lưu niênsao Thái Dương nằm cùng, nhập miếu gặp cát tinh, tất nhiên một bước lên mây,thêm tài tiến phúc,kết hôn được con trai, phú quý thanh dương; nếu lạc hãm phùng Tứ sát、 Không Kiếp, chủ làm việc trống rỗng, nhiều tranh chấp ít thành công, tiểu nhân xâm hại, ngang ngược tranh đoạt phá tài, ham chơi。

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thái Dương

 (22) Nhập cung Mệnh Đại hạn Lưu niên Thái Dương, nên nhập miếu thừa vượng là cát lợi, càng thích được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt các loại cát tinh, trong đó càng là dùng Chính diệu cung Mệnh nguyên cục là Quý tinh, càng đẹp, ví dụ như, Tử ViThiên LươngThiên Phủ hoặc Thái Dương。 Là không phải có thể một bước lên mây, thêm tài tiến phúc, lại phải xem nguyên cục mà định。  

 (23) Thái Dương lạc hãm thủ cung Mệnh Đại hạn Lưu niên, cùng Kình Dương đồng độ, chủ [ngang ngược tranh đoạt phá tài]; cùng Đà La đồng độ, chủ [tiểu nhân xâm hại]; cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng độ, chủ [làm việc trống rỗng]; cùng Kình Dương đồng độ, càng gặp Địa Không Địa Kiếp, chủ [nhiều tranh chấp ít thành tựu]; cùng Hỏa Tinh đồng độ, chủ ham chơi, Thái Dương Hóa Kị càng chuẩn。
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *