Vận Hạn Thái Dương

14 Chính Tinh

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thái Dương

 Đại hạn Lưu niênsao Thái Dương nằm cùng, nhập miếu gặp cát tinh, tất nhiên một bước lên mây,thêm tài tiến phúc,kết hôn được con trai, phú quý thanh dương; nếu lạc hãm phùng Tứ sát、 Không Kiếp, chủ làm việc trống rỗng, nhiều tranh chấp ít thành công, tiểu nhân xâm hại, ngang ngược tranh đoạt phá tài, ham chơi。

Vận Hạn Thái Dương rất dễ được người biết đến

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thái Dương

 (22) Nhập cung Mệnh Đại hạn Lưu niên Thái Dương, nên nhập miếu thừa vượng là cát lợi, càng thích được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt các loại cát tinh, trong đó càng là dùng Chính diệu cung Mệnh nguyên cục là Quý tinh, càng đẹp, ví dụ như, Tử ViThiên LươngThiên Phủ hoặc Thái Dương。 Là không phải có thể một bước lên mây, thêm tài tiến phúc, lại phải xem nguyên cục mà định。  

 (23) Thái Dương lạc hãm thủ cung Mệnh Đại hạn Lưu niên, cùng Kình Dương đồng độ, chủ [ngang ngược tranh đoạt phá tài]; cùng Đà La đồng độ, chủ [tiểu nhân xâm hại]; cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng độ, chủ [làm việc trống rỗng]; cùng Kình Dương đồng độ, càng gặp Địa Không Địa Kiếp, chủ [nhiều tranh chấp ít thành tựu]; cùng Hỏa Tinh đồng độ, chủ ham chơi, Thái Dương Hóa Kị càng chuẩn。


Quan Điểm của Nguyễn Việt Kiên về Hạn Thái Dương

Trải qua nhiều năm nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số, Nguyễn Việt Kiên có một vài đánh giá về Lưu Niên, Đại Hạn Thái Dương theo quan điểm của bản thân. Thái Dương chủ quý, có đặc tính phát tán nên khi đến Đại Hạn Thái Dương con người ta sẽ trở nên hào phóng hơn, thích biểu hiện hơn, thích cho đi, đây đều là những đặc tính cơ bản của sao Thái Dương. 

Thái Dương còn là sao đại biểu cho người nước ngoài, người nơi khác, vì vậy đến Đại Hạn Thái Dương cũng sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với đối tượng này, cát hung tốt xấu của nó thì cần xem các sao phụ tá chiếu về hay là ác sát tinh chiếu về. Nếu như có các sao như Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Tọa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu thì thường sẽ được quý nhân phù trợ, quý nhân có thể là người nước ngoài, cũng rất thích hợp làm việc liên quan đến người nước ngoài, các công ty nước ngoài v.v sẽ đặc biệt tốt đẹp. Danh tiếng của bản thân trong Đại Vận này cũng rất là tốt, thanh danh hiển hách, quý hiển không thấp.

Nếu trong đại hạn Thái Dương mà lại có nhiều sát tinh như Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp và Thái Dương Hóa Kỵ thì lại đặc biệt thận trọng, sẽ rất dễ tổn hại đến danh dự, kiện cáo tranh tụng, lúc này cũng không còn là có duyên với người nước ngoài, mà rất dễ có xích mích hay bị liên lụy bởi người nước ngoài. Ngoài ra còn có tình trạng rất dễ xảy ra là làm ơn mắc oán.Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
 
Share this