Vận Hạn Thiên Đồng

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Đồng

Đại hạn Lưu niên sao Thiên Đồng nằm cùng nhập miếu, có cát tinh, thêm tài tăng phúc, sự nghiệp phát triển có cơ hội mới; chậm ở nhà mới hoặc ra ngoài du lịch。 Tăng thêm nhân khẩu, hỷ khí dạt dào。 Như sao Thiên Đồng lạc hãm hoặc hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên HìnhĐại Hao, chủ làm việc đa biến, có các loại sự tình như khuynh gia、 quan phi、 phá sản、 sợ chuyện không đâu、 hình khắc、 bệnh tật。 Có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa hội chiếu, trước hung sau cát hoặc trước phá tài sau tiến tài。

Vận hạn Thiên Đồng thường rất vui vẻ hòa nhã

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Đồng

(1) Đại hạn Lưu niên cung Mệnh Thiên Đồng tọa thủ, kiến cát thì cát, có Lộc Tồn、 Hóa Lộc, có thể được tiền tài bình ổn, đắc Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ tăng phúc, sinh hoạt suôn sẻ。 Nhưng không chủ di cư nhà mới, thấy Thiên Mã thì có vận du lịch nước ngoài hưởng thụ。 Thấy Hồng LoanThiên HỷVăn Xương Hóa KhoaVăn Khúc Hóa Khoa, chủ thêm nhân khẩu hoặc kết hôn。 Bất quá, đây chỉ là tổng thể mà nói, khắc ứng cụ thể, phải xem cung Mệnh nguyên cục cùng Đại hạn Lưu niên cung Mệnh phối hợp mà luận。

(2) Đại hạn Lưu niên cung Mệnh Thiên Đồng hội chư sát hình, chủ các loại tình huống vận xấu, như [khuynh gia、 quan phi、 phá sản、 sợ chuyện không đâu、 hình khắc、 bệnh tật v.v], đây cần kiêm coi 11 cung còn lại, mới có thể định tính chất cụ thể。

(3) Cung hạn Thiên Đồng đắc Tam cát hóa, là tượng trước hung sau cát, nhưng nếu như cung Mệnh nguyên cục không cát lợi, thì có lúc đều không chủ cát lợi。


Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
 
Share this