Vận Hạn Thiên Lương

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Lương

Đại hạn Lưu niên sao Thiên Lương nằm cùng, hội cát tinh tường diệu, chủ phúc dày Lộc trọng, tăng quan tiến tước, sự nghiệp phát triển, hỷ khí xung động, đều chủ trường thọ。 Nếu cùng Lộc Tồn đồng độ, thì phải đề phòng tiểu nhân không đủ, tiểu nhân chen lấn。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình hội chiếu, thì chủ hình khắc、 tai bệnh、 tai họa lao ngục、 thương hại。 Cùng Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, hoặc cùng sao Thiên Đồngsao Hóa Kị hội chiếu, chủ tử vong, khuynh gia phá sản hoặc có các loại sự tình ám hại mưu hại phát sinh。  Phàm sao Thiên Lương tại cung Mệnh, hoặc tại cung Thiên Dicung Thân (身), hoặc Đại hạn Lưu niên lưu nguyệt nằm cùng, tất phải nhượng bộ ba bước, không kiêu không ngạo, đề phòng tiểu nhân, mới có thể thành đại sự、 lập đại nghiệp。

Vận Hạn Thiên Lương cũng rất dễ phải thường xuyên gặp bác sĩ

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Lương

(1) Thiên Lương tại Đại hạn Lưu niên cung Mệnh, thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, càng gặp Thiên Phúc, chủ ở trong hạn có may mắn, đời sống hưởng thụ。 Thấy Lộc Tồn Hóa Lộc, tuy lợi cho cầu tài, nhưng Thiên Lương đều không là Tài tinh, vì vậy chỉ chủ đầy đủ sung túc, không là [Lộc trọng]。 Thiên Lương tại cung hạn kiến cát, thông thường chỉ lợi cho nhân sĩ chuyên nghiệp、 hoặc giáo viên nhân viên công chức。

(2) Cung hạn Thiên Lương, Lộc Tồn đồng độ, cần đề phòng vì tài bạch lợi ích cùng người ta khởi phân tranh, hoặc đắc tài mà dẫn đến ghen ghét, Kình Dương Đà La giáp cung, hai sao là tiểu nhân, nên [đề phòng tiểu nhân không đáng, tiểu nhân chen lấn], càng có Hóa Kị、 Thiên HưÂm SátThiên Diêu v.v, càng đề phòng phía sau ám toán, nên Lộc Tồn tuy là cát diệu, nhưng tại đây lại không chủ cát lợi。(3) Thiên Lương hội Tứ sát Hình ở cung hạn, có thể chủ các loại tai bệnh khác nhau tổn thất ngoài ý muốn, tình huống thực tế như nào, cần khán tính chất của cung Mệnh nguyên cục mà định。 Thiên Lương hội Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, chủ dễ dàng phá bại, càng là dễ dàng vì quan hệ nhân tế không tốt mà dẫn đến phá bại, càng gặp sát diệu, chủ [khuynh gia phá sản], càng có Đà La、 Hóa Kị、 Âm Sát、 Thiên Diêu、 Thiên Hư v.v, thì gặp [ám hại mưu hại]。 Sát Hình Kị Hao nặng thì tử vong。

(4) Nguyên văn một đoạn sau cùng, chỉ ra Thiên Lương tại bên trong cung hạn, phải chú ý quan hệ nhân tế, quan trọng đây là vận trình cát lợi hoặc không cát lợi, có thể giỏi sử dụng cái nguyên tắc này, tựu là hơi thấy sát diệu hung tinh, cũng có thể xu cát tị hung, không giỏi sử dụng cái nguyên tắc này, liền là liên tiếp gặp nạn; tương phản, Thiên Lương thấy cát diệu, lại không giỏi xử lý quan hệ nhân tế, tựu cát lợi giảm đẳng cấp, giỏi về xử lý, liền có thể dệt hoa trên gấm, cát lợi vô cùng。


Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
Share this