Thiên Quan Cung Điền Trạch

Cát Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên
Trong mệnh bàn Tử Vi, sao Thiên Quan nhập cung Điền Trạch là ý nghĩa thế nào? Thông thường đến nói, cung Điền Trạch có sao Vũ Khúcsao Thiên Phủsao Thái Âmsao Lộc Tồn đại cát。 Cung Điền Trạch có sao Thiên Cơsao Liêm Trinhsao Cự Mônsao Phá QuânTứ sát tinh thì hung, có sao Tham Langsao Địa Khôngsao Địa Kiếp sao Hóa Kỵ thì đại hung。 Như vậy sao Thiên Quan tại cung Điền Trạch đại biểu gì? Tốt hay không? Không nói nhiều lời, mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Cung Điền Trạch Đại Biểu Điều Gì?

Trong Tử Vi Đẩu Số, cung Điền Trạch biểu thị chỗ ở、 hoàn cảnh cư trú、 bất động sản nhiều ít、 bất động sản cát hung khi mua bán của người này, cùng với là phải chăng kế thừa sản nghiệp tổ tiên v.v, tại luận đoán tư sản cố định、 gửi ngân hàng cùng cảm tình vợ chồng thời kỳ trung niên cùng đời sống tinh thần, cũng có thể thông qua cung Điền Trạch đến dự trắc。 Đồng thời, nơi chốn công tác、 địa điểm làm việc、 cơ cấu phục vụ của bản thân, cũng có thể thông qua cung Điền Trạch xem ra đến。

Ý nghĩa của sao Thiên Quan

Sao Thiên Quan thuộc về một trong những sao Bính cấp, khỏa tinh diệu này có năng lực chi phối và lãnh đạo, lực bạo phát mạnh, đồng thời có địa vị xã hội nhất định。 Thích cùng sao Thiên Lương miếu vượng đồng cung。 Nếu như trong mệnh bàn có sao Thiên Quan cung Mệnh, như vậy Mệnh chủ là người từ bé mang theo quan ấn, giỏi về chi phối người khác, nếu như là Chính tinh vượng cát như vậy tựu càng tốt rồi, có thể làm công tác lãnh đạo。 Gặp Không Vong, Mệnh chủ tuy nhiên không có chức mà có thể chi phối người khác, mà còn dễ dàng nhập cửu lưu chi quan。

Ý nghĩa của sao Thiên Quan cung Điền Trạch

Sao Thiên Quan tại cung Điền Trạch đại biểu gì? nếu như một cái nam mệnh có sao Thiên Quan nhập cung Điền Trạch, như vậy thường thường biểu thị người này có sản nghiệp tổ tiên, của cải sung túc。 Gia đình chỗ ở sạch sẽ, cả nhà vui vẻ。 trong mệnh bàn Tử Vi, nếu như là một cái nữ mệnh có sao Thiên Quan nhập cung Điền Trạch, như vậy biểu thị Mệnh chủ này tuy nhiên không nhất định ở tại gia đình hào môn giàu có, nhưng là có sản nghiệp tổ tiên nhất định, hoàn cảnh gia đình cũng tính sung túc, đồng thời toàn gia cảm tình tốt, mọi điều thuận tâm, vận thế còn là tương đối tốt đó。 Bên trên tựu là sao Thiên Quan nhập cung Điền Trạch là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Thiên Quan tại cung Điền Trạch。 Cung Điền Trạch là Tài khố chi vị, là một cái cung vị rất trọng yếu。 Nếu chỉ xét riêng về sao Thiên Quan cung Điền Trạch thường không đánh giá được tốt xấu của vấn đề điền sản hay gia đình bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về vấn đề điền sản, gia đình hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!
Tìm hiểu Thiên Quan ở tại các cung vị khác:
Share this