Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc

Tứ Hóa

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc。 Khi cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc, thông thường sẽ cùng sự việc đào hoa phong lưu có chỗ liên quan, còn thông thường phát sinh nhiều tại trên thân người đã kết hôn。 Đặt tại đương đại đến xem, khả năng tựu là các tình huống như sự việc ngoại tình、 hoặc là lần thứ hai gặp gỡ cảm tình。 Không nói nhiều lời, tiếp theo tựu đi theo Nguyễn Việt Kiên cùng một chỗ đến xem một chút cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc tường giải。

Ý Nghĩa Của Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc: Đặc Trưng Của Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc

Khi cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc, thông thường sẽ cùng sự việc đào hoa phong lưu có chỗ liên quan, còn thông thường phát sinh nhiều tại trên thân người đã kết hôn。 Đặt tại đương đại đến xem, khả năng tựu là các tình huống như sự việc ngoại tình、 hoặc là lần thứ hai gặp gỡ cảm tình。 Cung Tử Tức và cung Điền Trạch đại biểu tuyến hoan lạc của sự việc đào hoa phong lưu, nếu là cung Tử Tức phùng sinh niên Tứ hóa, Can cung của cung đối là cung Điền Trạch phát sinh tự hóa, như vậy điều kiện đào hoa tức thành lập, nếu là cung Điền Trạch phùng sinh niên Tứ hóa, nhưng cung Tử Tức có tự hóa, thì thỏa mãn điều kiện đào hoa。 Đào hoa của Mệnh tạo sẽ tại dưới hai loại tình huống này nở càng thêm um tùm, thông thường đào hoa của cung Điền Trạch tự hóa cùng sinh niên Tứ hóa của cung Tử Tức đem phối hợp chặt chẽ, đa phần ở sau khi kết hôn phát sinh, hoặc là người có hôn ước。 Nếu như lấy “Tự Hóa Lộc” làm phối hợp chặt chẽ, tựu là điềm báo của sự việc ngoại tình phát sinh。 Bởi vì Tự Hóa Lộc không có tính duy trì lâu dài, vì vậy sự việc ngoại tình không phải thường xuyên phát sinh!

Tường Giải Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc:

 
Mệnh tạo có cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc, vận đào hoa tương đối tốt, là bởi vì Tự Hóa Lộc sẽ ảnh hưởng đến cung Tử Tức, bất kể tiềm thức có hay không cách nghĩ “sai lệch”, đều bao hàm một loại ý mập mờ tương đối mịt mờ(nếu là cung Tử Tức không có đủ điều kiện của sinh niên Tứ hóa, thì cơ hội trật đường ray hãy còn nhỏ)。 Vả lại nếu là từ cung Phu Thê hoặc cung Tử Tức、 cung Nô Bộc có Can cung Tứ hóa nhập cung Điền Trạch, mà tác động cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc, cũng sẽ có sự việc phong lưu phát sinh。 Có thể từ tinh diệu Tự Hóa Lộc, đến phân tích xác suất sự việc đào hoa phát sinh, nếu là Vũ KhúcThiên Lương Tự Hóa Lộc, thì xác suất dẫn động “đào hoa” tựu cực nhỏ rồi。

Nếu là cung Tử Tức phùng sinh niên Hóa Kỵ hoặc tự Hóa Kỵ, nhưng cung Điền Trạch là Tự Hóa Lộc, thì không thể cùng người khác hợp tác làm buôn bán, bởi vì Hóa Kỵ tại Tha cung nhất định sẽ xung phá “Lộc” của cung Điền Trạch, sẽ đối với vận thế gia đình và tiền tài sản sinh ảnh hưởng không tốt, tại trong sinh hoạt ứng nghiệm tựu là dùng tư sản dự trữ, làm không cách nào thu lại tư kim lưu động của sự nghiệp。 Nếu là không có cử động hợp tác, thì hiện tượng Tự Hóa Lộc tựu sẽ không phát sinh, hoặc là giữa nam nữ sẽ không sinh ra tình cảm không nên có, sẽ không bởi vì nghiệt duyên khiến bản thân thụ thương hoặc tổn thương tài khí。 

Ý Nghĩa Của Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc:

Cung Điền Trạch “Tự Hóa Lộc” biểu hiện tại trong sinh hoạt, tựu là lấy bất động sản làm vay tiền hoặc cầm cố, đi mua sắm một bộ tư sản khác, về có thể hay không vì loại đầu tư này mà phát đạt, tựu phải phân tích toàn bộ cấu tạo của mệnh bàn rồi。 Nếu loại hành vi và ý nguyện này là do Tự Hóa Lộc nơi dẫn phát sản sinh đó, như vậy tựu là bởi vì nhất thời xung động、 ý thức hành vi của thời gian ngắn hoạt động, mà khả năng cho mệnh tạo mang đến rất nhiều phiền não! Cung Điền Trạch là giao dịch vị của cung Tật Ách, cơ hội và thái độ khi cầu y vấn thuốc, loại hành vi kiểu mẫu này đa phần là ám thị tự cầu nhiều phúc, ẩn tàng theo hành vi đặc trưng có bệnh mới lo tìm thầy, đồng thời không cách nào nhìn thẳng vào tình huống thực sự của bản thân, mù quáng ôm lấy thái độ “lạc quan”, đây là nhược điểm của nhân tính, tuy là thường tình của con người, nhưng cũng có mười phần chú ý。 

Nếu bạn có cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc, muốn biết thêm về vận thế của bản thân, có thể tham khảo chương trình "luận giải lá số Tử Vi" của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu về Tự Hóa Lộc ở các cung vị khác:
 
Share this