Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc

12 Cung Chức

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc。 Mệnh tạo rất có thể vừa lòng, có thể tại trong nghịch cảnh điều tiết tâm thái của bản thân, trong khổ cầu lạc, dễ dàng tự mình thỏa mãn, còn bao hàm ý nghĩa tự mình lừa gạt mức độ nhất định。 Không nói nhiều lời, tiếp theo tựu đi theo Nguyễn Việt Kiên cùng một chỗ đến xem một chút cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc。

Ý Nghĩa Của Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc: Hôn Nhân Và Duyên Lục Thân

Phúc Đức Hóa Lộc nhập Phụ Mẫu, đại biểu hiếu thuận cha mẹ, sẽ tận năng lực của bản thân thỏa mãn  hết thảy nguyện vọng của cha mẹ, Phúc Đức Hóa Khoa đến Phụ Mẫu, biểu thị mệnh tạo cùng cha mẹ thường đồng lòng, nhưng khả năng sẽ không dùng đồ vật trên tiền tài vật chất đến hiếu kính cha mẹ。 Nếu như cung Phúc Đức tự hóa, đại biểu mệnh tạo ý chí không ổn định, tự tìm phiền não, thậm chí sẽ đem loại thương hại và dằn vặt này mang cho một nửa kia, khiến phối ngẫu của bản thân cũng bị thương tích đầy người。 Nếu là một nửa kia không có bao nhiêu nhẫn nại và lòng bao dung, như vậy tựu rất khả năng ly hôn chia tay。 Cung Phúc Đức kỵ nhập Tử xung Điền, đại biểu tổ nghiệp không có gì di sản, hỏng bét nhất chính là nơi an thân đều không có, chỉ cần là phúc cát hóa nhập Mệnh đó, đều đại biểu lòng tự tôn rất mạnh, có thể tự lập gia nghiệp, có thể cùng sao Tử Vi tại Mệnh đồng thời nhấc lên luận。 Hóa Kỵ nhập Mệnh tam phương, đại biểu bằng lòng nghe theo cúi đầu; Phúc Kỵ nhập cung Huynh Đệ, đại biểu cùng anh em của bản thân không có ngôn ngữ giống nhau, quan điểm không nhất chí。

Tường Giải Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc: Đặc Trưng Của Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc

1、 Mệnh tạo rất có thể vừa lòng, có thể tại trong nghịch cảnh điều tiết tâm thái của bản thân, trong khổ cầu lạc, dễ dàng tự mình thỏa mãn (bao hàm ý nghĩa tự mình lừa gạt mức độ nhất định);

2、 Mệnh tạo tại khi đối mặt vấn đề càng xu hướng ở phát tiết cảm tính, không phải có mạch lạc、 kế hoạch và tích cực đó; đa số ôn nhu rộng lượng với người không có bụng dạ; loại tự hóa này không có tính duy trì lâu dài, không có độ lượng như sinh niên Hóa Lộc, không phải bởi vì bị kích thích lôi kéo mới biểu hiện ra đến;

3、 Tự Hóa Lộc tại trên mặt năng lượng bản tính là tự mình cứu tế, thay đổi câu nói thì là tương đối ảo tưởng tự sướng;

4、 Mệnh tạo có cung Phúc Đức sinh niên Lộc rất lạc quan, biết hưởng thụ đời sống, sẽ lún sâu vào hưởng lạc; Tự Hóa Lộc thì là ý chí không kiên định, sẽ lung lay kiên trì của bản thân;

5、 Mệnh tạo sẽ lấy phương thức “cảm tính” đến cố gắng đạt được cùng một nửa kia quy về cái tốt (bởi vì thành lập điều kiện này, vì vậy mệnh tạo có cung Phúc Đức phùng Tự Hóa Lộc, rất ít xuất hiện nhóm không kết hôn);

6、 Tự Hóa Lộc là “tự mình cứu tế” mặt tích cực, còn sẽ ném vào hướng cung đối là cung Tài Bạch, vì vậy bao hàm ý nghĩa “cực chẳng đã” tiêu tiền, không phải giống như sinh niên Lộc như vậy, thưởng bản thân không có tính mục đích。

Cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc Đại Biểu Điều Gì?

Tứ hóa của cung Phúc Đức, nếu như hóa Tam cát nhập bản mệnh tam phương, tâm hồn vui vẻ, bất kể tiền tài ít nhiều, suốt đời đều có thể khỏe mạnh bình an, nếu là cát hóa đến Mệnh Tài Quan là Tài tinh, thì giấc mơ phát tài có thể như mong muốn, nếu là cát hóa đến Mệnh Tài Quan là sao tài nghệ, thì tại trên học tập thoải mái tự nhiên, nếu là cát hóa đến Mệnh Tài Quan là Quý tinh, thì một đời quý khí siêu phàm, nhưng Lộc Quyền Khoa cực ít đều hóa nhập Mệnh tam phương, rất khó trọn vẹn。 Vì vậy một khi một cái cát hóa nhập Mệnh, suốt đời tựu phúc kéo dài mãi rồi。 Cho dù là Hóa Kỵ nhập Mệnh Tài Quan, cũng không phải hung, khả năng hơi có mệt nhọc hoặc không xứng tâm, thường thường không có tai họa lớn。 Nhưng nếu như Phúc Đức kỵ nhập Di Thê hoặc tự Hóa Kỵ, tựu đại biểu Phúc kỵ xung Mệnh, không có phúc khí hưởng thụ, nếu như Phúc kỵ nhập Phu Thê, thì sự nghiệp gia đình khó có thể lưỡng toàn, nếu như Phúc Đức tự Hóa Kỵ, thì suốt đời hưởng lạc cùng tài phú khó toàn mỹ, nếu như phúc kỵ nhập Thiên Di, thì thanh danh và bản thân khó mà lưỡng toàn。 

Nếu bạn có cung Phúc Đức Tự Hóa Lộc, muốn biết thêm về vận thế của bản thân, có thể tham khảo chương trình "luận giải lá số Tử Vi" của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu về Tự Hóa Lộc ở các cung vị khác:
 
Share this