Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc

12 Cung Chức

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc。 Cung Quan Lộc là đầu mối then chốt tổng của lĩnh vực tinh thần, là một cái cung vị liên quan đến sinh mệnh an nguy, trước khi tại phân tích cát hung họa phúc của một mệnh bàn cá nhân, nhất định không thiếu được phân tích nghiên cứu đối với cung Quan Lộc。 Không nói nhiều lời, tiếp theo tựu đi theo Nguyễn Việt Kiên cùng một chỗ đến xem một chút cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc。

Ý Nghĩa Của Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc: Phương Diện Bệnh Tật

 Cung Quan Lộc là đầu mối then chốt chung của sinh mệnh an nguy, nếu là phát hiện có tình huống bên dưới:  

1、 Khi cung Nô Bộc bản mệnh xuất hiện Đại hạn cung Nô Bộc Hóa Kỵ, tại khi phùng thấy cung Nô Bộc、 cung Huynh Đệ bản mệnh Tự Hóa Kỵ hoặc xuất hiện sinh niên Hóa Lộc hoặc Hóa Kỵ。

2、 Cung Nô Bộc Đại hạn Hóa Kỵ nhập cung Phu Thê bản mệnh, mà phùng cung Quan Lộc、 cung Phu Thê bản mệnh tự Hóa Kỵ hoặc khi xuất hiện sinh niên Hóa Lộc hoặc Hóa Kỵ。

Khi xuất hiện hai loại tình huống bên trên, như vậy mệnh tạo nhất định phải càng là cẩn thận tình huống an nguy và sức khỏe thân thể tại Đại hạn này rồi, vì vậy cần phải đối với mệnh bàn Tử Vi thâm nhập lý giải đặc biệt phải chú ý, có khả năng tại một số phương diện bệnh tật trọng đại có thể mang đến tác dụng ngăn ngừa nhất định, như ung thư cổ、 xơ gan v.v, có thể kịp thời nhắc nhở mệnh tạo chú ý vấn đề phương diện liên quan, để ngăn ngừa hoặc làm trị liệu。

Tường Giải Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc: Đặc Trưng Của Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc

1、 Mệnh tạo sẽ vì duy trì hình tượng bản thân hoặc nâng cao tri thức nội hàm của bản thân, mà chú nhập nhiệt tình đi học tập, nhưng loại hiện tượng tự hóa này không có tính lâu dài, thường thường là tại khi nhận đến kích thích, mới sẽ sản sinh, vì vậy khả năng chỉ sẽ duy trì nhiệt tình thời gian ngắn。 Mà sinh niên Hóa Lộc có đủ tính vĩnh cửu, tại khi nghiên cứu học tập càng chú trọng học tập tri thức tính rộng rãi, lại không chú trọng thâm nhập học tập, đa số là bỏ dở nửa chừng!

2、 Mệnh tạo tự thân có ý thức học tập tri thức, còn không nguyện ý dẫn sự sinh phi cùng người cạnh tranh ác tính, vì vậy một khi dẫn đến phiền não, tựu sẽ bởi vì dẫn phát của Tự Hóa Lộc, mà nghĩ hết biện pháp dàn xếp ổn thỏa, việc lớn hóa nhỏ、 bình thường hóa đi, vì vậy quan hệ nhân tế của mệnh tạo tương đối tốt, tại trong nhóm người tương đối được hoan nghênh, nhưng loại “khiến người yêu thích” này cũng là có thể hạn chế đó, không phải có đủ tính kéo dài, mà là khi mệnh tạo nhận đến “thúc giục” hoặc bị lôi kéo, mới sẽ làm ra biểu hiện tốt đẹp!

3、 Hóa Lộc có đủ đặc tính “dục” và “rộng”, vì vậy nếu là tình huống cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc, nếu là phát sinh tại thời đại học tập, thông thường là không chuyên tâm、 ham chơi thích đùa, hoặc chỉ nhiệt tình tham dự học tập ngoại khóa hoặc hoạt động tập thể。 (Nếu là khi cung Quan Lộc tự thân tọa sinh niên Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, tựu là nhóm học giỏi, tri thức đọc qua vô cùng rộng, có đủ tính tích cực học tập)。

Cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc Ảnh Hưởng Sự Nghiệp

1、 Nếu là Tự Hóa Lộc khi phát sinh tình huống tại trên nơi làm việc, mệnh tạo sẽ đối với xí nghiệp nơi nhậm chức một lòng một ý, đây cũng sẽ cho xí nghiệp này mang đến phúc khí nhất định, cũng tựu là bởi vì mệnh tạo nhiệt tình đầu nhập, mà khiến buôn bán của xí nghiệp càng thêm hưng thịnh, mà mệnh tạo cũng sẽ tại trên công tác có cầu tất ứng, nhưng thực sự dụng ý và biểu hiện như thế nào, tựu phải phân tích khỏa tinh diệu tự hóa này đến phán định rồi, nhưng là đa tình là đều có đó, chỉ là lực duy trì vĩnh cửu hơi không đủ。

2、 Tự Hóa Lộc sẽ ảnh hưởng tại cung đối là cung Phu Thê, tựu sẽ tác động cung Phu Thê, vì vậy khả năng phát sinh một số hiện tượng: bởi vì biểu hiện nhiệt tình, mà dành được quan tâm của một nửa kia; hoặc bởi vì nguyên nhân công tác mà cùng một nửa kia cưới, trong đó cũng có biểu thị Phúc Ấm cho một nửa kia。

3、 Tự Hóa Lộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện tình huống như tự mình phổng mũi、 thái quá nhiệt tình、 thích náo nhiệt, và biện pháp tính đa dạng、 tính bất ngờ cùng lực tưởng tượng Thiên Mã hành không rất phong phú, đây tức là “đại cương quy tắc chung” mà cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc sẽ biểu hiện ra đến。

Nếu bạn có cung Quan Lộc Tự Hóa Lộc, muốn biết thêm về vận thế của bản thân, có thể tham khảo chương trình "luận giải lá số Tử Vi" của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu về Tự Hóa Lộc ở các cung vị khác:
Share this