Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc

12 Cung Chức

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc。 Khi cung Huynh Đệ xuất hiện tự hóa, đều cùng bản thân Mệnh chủ có quan hệ, tốt xấu không chỉ từ Tứ hóa xem, còn phải xem nơi hóa ra sao nào, tựu từ tinh tính của nó phối hợp đến phân tích, nhất định chuẩn xác。 Không nói nhiều lời, tiếp theo tựu đi theo Nguyễn Việt Kiên cùng một chỗ đến xem một chút cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc。

Ý Nghĩa Của Cung Điền Trạch Tự Hóa Lộc: 

Khi cung Huynh Đệ xuất hiện tự hóa, đều cùng bản thân mệnh tạo có gắn liền rất lớn, họa phúc ngoài Tứ hóa ra, vẫn phải phân tích chỗ hóa chính là sao gì, tựu từ tinh tính của nó phối hợp đến xem, nhất định chuẩn xác。 Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc, bởi vì Huynh Đệ vị là Điền Trạch của cung Tài Bạch mệnh tạo, mệnh cục Tự Hóa Lộc chỉ chính là từ khi sinh ra liền hàm chứa mở Tài khố của bản thân cùng người khác chia sẻ, biểu thị hiếu khách, đối với lục thân hoặc bạn bè vô cùng tốt。 Chỉ cần mệnh tạo tài phú sung túc, người khác đến mượn tiền nhất định là không có vấn đề đó。 Nếu là đồ vật của đối phương không hữu dụng đến thế chấp cũng không có bao lớn vấn đề。 

Tường Giải Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc: 

Cung Huynh Đệ Hóa Lộc nhập Huynh Đệ, tựu là cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc, đại biểu giữa anh em chung sống vô cùng hài hòa, thường lấy tài vật giúp đỡ lẫn nhau; anh em hòa thuận tôn kính nhau, hào phóng thỏa đáng, thẳng thắn mà làm, sẽ không đắc tội người, quan hệ nhân tế tốt, đa tài đa nghệ, nhưng tại trên công tác tương đối bận rộn, là một loại cách cục tự lập thành tựu。 Cung Huynh Đệ tự Hóa Quyền, bởi vì cung Tật Ách chủ thân thể của mệnh tạo, khí số của Tật Ách là tại trên Huynh Đệ, vì vậy mệnh tạo sẽ tại trên quyền thế cùng anh em bạn bè phát sinh mâu thuẫn bất hòa, còn bởi vì Thiên Di vị của Nô Bộc vị trí ở Huynh Đệ, vì vậy khi mệnh tạo đi xa, tốt nhất không được đoạt cơ hội khoe khoang của bạn bè thân thích; nếu như tại trong nhà Mệnh tạo, như vậy mệnh tạo tựu có thể không cần phải nhường rồi。 Phải tránh không được tại bên ngoài cường thế khoe khoang, không vậy sẽ dẫn đến phiền não trên tài sản。 

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc Ý Nghĩa Thế Nào: 

1、 Mệnh tạo là người khảng khái hiếu khách, bởi vì cung Huynh Đệ là vị trí Điền Trạch của cung Tài Bạch, mà Tự Hóa Lộc đã phát huy lực phản tác dụng, cũng tựu là mệnh tạo là nhờ vào tình nghĩa tiền tài đến giúp đỡ người cần viện trợ đó。 (cũng bởi vì đã xuất hiện tiết khí, vì vậy đối với tài sản tích trữ của bản thân mệnh tạo là vô cùng bất lợi đó!)

2、 Mệnh tạo cùng anh em bạn bè、 thân thích v.v quan hệ giữa lục thân rất tốt。

3、 Khi mắc đến bệnh tật là tâm thái của mệnh tạo rất lạc quan, sẽ vì đau yếu không tiếc tiêu mất số lượng lớn tài phú, để kỳ vọng có thể chữa lành。

4、 Khi anh em bạn bè cũng là người cảm tính、 bình dễ dễ chung sống, mệnh tạo sẽ đối với đối phương sản sinh một số ỷ lại, bởi vì tinh diệu tự Hóa xuất là “tiết khí”, sẽ đem “Lộc”  hướng cung đối ảnh hưởng tại phương hướng cung đối mang đi, vì vậy tuy tài phú không ít, nhưng thông thường sẽ thiếu hụt kế hoạch lý tài có tính nguyên tắc。

Nếu bạn có cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc, muốn biết thêm về vận thế của bản thân, có thể tham khảo chương trình "luận giải lá số Tử Vi" của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu về Tự Hóa Lộc ở các cung vị khác:
Share this