Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc

12 Cung Chức

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc。 Cung Nô Bộc nơi đại biểu chính là bạn bè thân thích sẽ mang đến ảnh hưởng cho sinh hoạt của mệnh tạo, các giai đoạn tuổi tác đều có, không chỉ cục hạn ở một cái giai đoạn tuổi tác hoặc nhóm người đặc biệt nào đó。 Từ cung Nô Bộc là Tài Bạch vị của cung Tử Tức đến xem, tức có hàm nghĩa của “vãn bối”; Tài Bạch vị của cung Nô Bộc là cung Phụ Mẫu, còn ám thị là “trưởng bối”。 Không nói nhiều lời, tiếp theo tựu đi theo Nguyễn Việt Kiên cùng một chỗ đến xem một chút cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc là ý nghĩa thế nào, tường giải cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc。

Ý Nghĩa Của Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc: Tính Chất Cung Vị Của Cung Nô Bộc

Mỗi cái cung vị trong mệnh bàn Tử Vi kết nối lẫn nhau, các cung vị không chỉ có đủ tính chất cung vị của bản thân, còn có công năng và tác dụng khác, về học tập Tử Vi Đẩu Số nhất định phải chú ý đến mọi mặt, đối với các cung vị cần nghiên cứu phân tích thời gian dài, nếu là dự trắc mệnh vận chỉ là từ một số cái tinh diệu bắt tay làm, như vậy tựu không tránh được sẽ xuất hiện tình huống “vơ đũa cả nắm”  đi lệch ý nghĩa rồi。  

Cung Nô Bộc nơi đại biểu chính là bạn bè thân thích sẽ cho sinh hoạt của mệnh tạo mang đến ảnh hưởng, các giai đoạn tuổi tác đều có, không chỉ cục hạn ở một số giai đoạn tuổi tác hoặc nhóm người đặc biệt。 Từ cung Nô Bộc là Tài Bạch vị của cung Tử Tức đến xem, tức có hàm nghĩa của “vãn bối”; Tài Bạch vị của cung Nô Bộc là cung Phụ Mẫu, còn ám thị cùng “trưởng bối”, nhưng “thái độ” của bạn bè thân thích đối đãi mệnh tạo, tựu phải từ tinh diệu cung Phụ Mẫu đến xem rồi。Tường Giải Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc: Đặc Trưng Của Cung Nô Bộc

 
Cung Nô Bộc đại biểu tính cách、 chức nghiệp của bạn bè thân thích của mệnh tạo, hoặc là địa vị xã hội, còn là một cái nhìn thoáng qua tựu có thể hình dung ra。 Cung Nô Bộc hiện tượng tự hóa, cũng cùng tinh diệu tinh tính của nó tương đồng, chỉ là loại hiện tượng tự hóa này đại biểu chính là các bạn bè thân thích của mệnh tạo, tại thời khắc mấu chốt nơi khả năng xuất hiện “vấn đề”, như tại thường ngày thái độ của họ đối đãi mệnh tạo, tựu có thể từ cung Phụ Mẫu đến phân tích rõ ràng rồi; về duy trì lâu dài mức độ sôi nổi của mệnh tạo cùng bạn bè thân thích qua lại, hoặc là khí độ tiết tháo v.v, tựu phải từ tinh diệu cung Tử Tức đến phân tích, từ một cái phương diện khác đến nói, phân lượng của họ tại trong lòng Mệnh tạo, cũng là từ tinh diệu của cung Tử Tức làm phán đoán!  

Đặc Trưng Của Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc

1、 Khi cung Nô Bộc tọa có năng lượng của sinh niên Hóa Lộc, đại biểu mệnh tạo đem tình nghĩa giữa bạn bè coi trọng vô cùng nặng, từ bên trong sinh niên Tứ hóa tình huống chỉ có một cái Hóa Lộc đến xem, đại biểu hy vọng và mong đợi của mệnh tạo đối với bạn bè, nhưng từ tương đối đến xem, cũng tựu là bạn bè của mệnh tạo so với mệnh tạo càng là đa tình đa dục。 Cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc, bạn bè của mệnh tạo sẽ tự mình đa tình, tính khí nôn nóng, thậm chí sẽ làm ra một số sự tình trái với nguyên tắc, tại dưới một số tình huống, sẽ bị cảm tính khống chế, tức vô cùng thích tham gia náo nhiệt。 (Trên thực tế, mệnh bàn cũng mang theo loại đặc chất này)

2、 Sinh niên Hóa Lộc có ý nghĩa “nhiều”, đó là bởi vì mệnh tạo ưa thích kết thiện duyên rộng rãi, nhưng cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc là hiện tượng của bản thân cung Nô Bộc, loại Tự Hóa Lộc này là mang theo có thể biểu hiện đặc chất thích náo nhiệt đó, cũng bởi vì bạn bè qua lại của mệnh tạo, có đủ biểu hiện hết sức hùa theo nịnh hót, thậm chí là cử động bày tỏ yêu thích, nhưng đối với mệnh tạo đến nói, mục đích chân chính là như nào, tựu cần phải xem phi hóa kỵ ra ngoài tọa lạc cung vị nào đến định đoạt!

Biểu Hiện Tự Hóa Lộc Ở Cung Nô Bộc

1、 Cung Nô Bộc là giao dịch vị của cung Tử Tức, cũng tựu là mệnh tạo ưa thích tại nơi chốn phong nguyệt không e dè lãng phí, không cam lòng ở sau người khác, mà cung Tử Tức là cung vị tiền tài chi xuất, toàn diện của cung vị này chủ yếu sẽ tại trên cung Nô Bộc biểu hiện ra đến, cũng tựu là mệnh tạo sẽ tại theo phương diện có hành vi vượt khỏi năng lực kinh tế mà bản thân thừa nhận, từ trên “nhân dĩ quần phân、 vật dĩ loại tụ” đến xem, loại biểu hiện này không phải từ tinh diệu cung Mệnh có thể lý giải ra đó, mà là khi một số bạn rượu thịt quây quần dưới một nhà, một cái “thân phận” khác của mệnh tạo mới sẽ biểu hiện ra đến。

2、 Trong bạn bè của mệnh tạo khả năng sẽ xuất hiện người quá mức tự mình phổng mũi, vậy nhất định phải nhắc nhở bản thân chú ý mục đích của họ là gì。 Bởi vì mục đích của họ sẽ là xung mệnh tạo mà đến, khả năng là “tình” hoặc “tiền”, nhưng nghiêm trọng nhất chính là “Tự Hóa Lộc” là một loại “thủ đoạn”, tính kéo dài không đủ, vì vậy minh bạch mục đích phía sau của họ, mới sẽ không khiến mệnh tạo tự thân ăn phải thiệt thòi khó chịu!

Nếu bạn có cung Nô Bộc Tự Hóa Lộc, muốn biết thêm về vận thế của bản thân, có thể tham khảo chương trình "luận giải lá số Tử Vi" của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu về Tự Hóa Lộc ở các cung vị khác:
Share this