Tả Phù Hóa Khoa

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Tả Phù Hóa Khoa

Sao Tả Phù Ngũ hành thuộc Mậu Thổ, tức Dương Thổ。

Thiên Can Nhâm Tứ hóa khiến sao Tả Phù hóa ra Khoa tinh, vì Thiên Can Nhâm thuộc Thủy, là Dương Thủy, Thủy thế cuộn trào, vạn vật có hiện tượng bị cuốn trôi mất, sao Tả Phù Ngũ hành là Mậu Thổ, cũng là Dương Thổ, là đất của núi cao, có thể khắc chế Nhâm Thủy, nên T Phù Hóa Khoa, chính là cứu tinh của vạn vật, cũng tức là Quý nhân tinh。

Sao Tả Phù là Dương Thổ, là vật hiển hiện、 cao đột, nên chủ văn minh, cũng là quý nhân hiển hiện, còn có năng lực xuất sắc, ý nghĩa cùng Tả Phù Hóa Khoa có thể được khá cao quý, quý nhân thực tại đến tương trợ、 đề bạt。

Tả Phù Hóa Khoa khiến cho sao Tả Phù biết vận dụng trí tuệ của bản thân, trải qua có phân tích hệ thống、 kế hoạch cùng ứng dụng, mượn được trợ giúp của quý nhân, khiến sự tình xử lý được hoàn chỉnh, có cái đẹp như dệt hoa trên gấm。

Nhưng nếu Chủ tinh cùng sao Tả Phù đồng cung hoặc mượn hội lạc hãm, thì kế hoạch không hoàn toàn lý tưởng, tư liệu phân tích không đủ hoàn chỉnh, có thể trợ lực của quý nhân, không thể cùng lực khai sáng của bản thân đem phối hợp, mà lực lượng giảm một nửa, phùng sát tinh xung trợ lực của nó yếu đi。

Tả Phù Hóa Khoa chủ quý nhân。 Chủ ổn trọng、 khéo léo、 phong lưu、 tùy hòa。

Quý nhân của sao Tả Phù là Minh quý nhân, giúp đỡ rõ ràng, phù trợ trực tiếp, cũng chủ giải ách。 Sao Hữu Bật thì là giúp đỡ của ám trợ、 gián tiếp。

Tả Phù Hóa Khoa đại biểu trên kim tiền có thể được người tin cậy mà nhận đủ sùng bái, thường có thể nhận được quý nhân chủ động giúp đỡ tại trên kim tiền tài vụ, mà có hiện tượng dệt hoa trên gấm。

Tả Phù cung Tài Bch Hóa Khoa, cùng Hữu Bật cung Tài Bạch Hóa Khoa, chủ được quý nhân tương trợ, ở trên thu lợi、 vay tiền, có thể đạt thành mục đích。 Nhưng sao Hữu Bật là ám trợ、 gián tiếp, sao Tả Phù là minh trợ、 trực tiếp。

Tả Phù cung Phu Thê Hóa Khoa, chủ thường thường tại trên sinh hoạt hôn nhân có người thứ ba xâm nhập, còn thường đều là quan hệ tay ba ai ai cũng biết。

Tả Phù Hóa Khoa có thể tăng thêm năng suất làm việc cùng năng lực biểu hiện, vì sao Tả Phù là Quý nhân tinh, nên Tả Phù Hóa Khoa thường vì giúp đỡ người khác, khiến người khác có biểu hiện tốt, cũng khiến bản thân thu lợi gián tiếp。

Tả Phù Hóa Khoa phùng sao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Thái Dươngsao Thiên Lươngsao Thiên Cơ, biểu hiện lợi cho thi cử lên chức hoặc phương diện văn nghệ。

Tả Phù Hóa Khoa nếu cùng sao Cự Môn đem hội hợp thì lợi cho sự vụ như thảo luận、 đàm phán 、 thương lượng。

Sao Thiên Phsao Thái Âmsao Vũ Khúc phùng Tả Phù Hóa Khoa đối với tiến ích tài lộc có chỗ giúp đỡ。

Sao Phá Quânsao Liêm Trinhsao Thất Sát phùng Tả Phù Hóa Khoa lợi cho võ chức hiển vinh。

Sao Kình Dươngsao Đà Lasao Địa Kiếpsao Địa Không cùng Tả Phù Hóa Khoa đồng cung, có thể giảm bớt sát khí của sát tinh kể trên, mà khiến nó khá có biểu hiện tốt。

Tả Phù Hóa Khoa Tại 12 Cung

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Mệnh Thân: Hóa Khoa chủ Quý nhân,  sao Tả Phù chỉ đích thị Minh quý nhân, giúp đỡ rõ ràng, phù trợ trực tiếp, hành vận gặp nó, chủ giải ách。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Huynh Đệ: chủ giữa anh em rất đoàn kết。

Tả Phù cung Phu Thê Hóa Khoa: chủ phối ngẫu chú trọng đời sống thú vị, cần chú ý giữa giường chiếu không cân bằng。 Cũng chủ thường thường tại trên sinh hoạt hôn nhân có người thứ ba xâm nhập, còn thường đều là quan hệ tay ba ai ai cũng biết。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Tử Tức: chủ con cái có được nhân duyên, cũng biểu thị bản thân ưa thích người khác giới trẻ tuổi。

Tả Phù cung Tài Bạch Hóa Khoa: tại trên tiền tài có quý nhân tương trợ, thuộc Minh quý nhân。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Tật Ách: chủ khi sinh bệnh sẽ gặp đến bác sĩ tốt。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Thiên Di: chủ tại bên ngoài có thể nhận được giúp đỡ rõ ràng, phù trợ trực tiếp。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Nô Bộc: chủ bạn bè có kim tiền hướng đến。

Tả Phù cung Quan Lộc Hóa Khoa: chủ tại trên sự nghiệp, hoạch trợ nhiều。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Điền Trạch: chủ ưa thích ở tại khu văn hóa giáo dục。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Phúc Đức: chủ vãn niên sẽ có sinh hoạt xã giao rất tốt。

✪ Tả Phù Hóa Khoa cung Phụ Mẫu: chủ cùng cha mẹ quan hệ giống như bạn bè。
Share this