Thiên Tài Cung Quan Lộc

Cát Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong mệnh bàn Tử Vi, sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào? Sao Thiên Tài khỏa tinh diệu này giả như nhập cung Mệnh Thân, lại phùng cát tinh, như vậy vận thế của Mệnh chủ tựu sẽ vô cùng tốt, có thông minh cơ trí, tài năng xuất chúng。 Khỏa tinh diệu này thích nhất Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Mệnh chủ có một số loại Thiên Tài, người có cách cục tốt thậm chí sẽ thành là Thiên Tài lãnh đạo。 Như vậy sao Thiên Tài tại cung Quan Lộc đại biểu gì? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Thiên Tài cung Quan Lộc

Trong sao Bính cấp, sao Thiên Tài khỏa tinh diệu này ưa thích nhất cùng sao Thiên Thọ đồng cung, sao Thiên Tài phùng sao Thiên Thọ có thể hóa giải vận thế không tốt, sao Thiên Tài nếu cùng sao Thiên Cơ đồng cung, như vậy Mệnh chủ thường thường tư tưởng linh hoạt, giỏi về kế hoạch, có tài năng。 Sao Thiên Tài nếu như như gia hội sao Tả Phùsao Hữu Bật, như vậy Mệnh chủ rất có sáng tạo, được người coi trọng。 Sao Thiên Tài nếu như gia hội sao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Hóa Khoa, như vậy Mệnh chủ tài văn chương tốt, khẩu tài tốt; lực sáng tác mạnh, có thể tại trên các lĩnh vực nghệ thuật、 văn học thành danh。 Sao Thiên Tài nếu như gia hội sao Thiên Khôi sao Thiên Việt, như vậy Mệnh chủ tài năng tốt đẹp, sẽ được người tán thưởng khẳng định, có thể được quý nhân đề bạt。 Sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc, như vậy đại biểu Mệnh chủ tại trên vận thế của sự nghiệp sẽ tương đối tốt, trên nơi làm việc sẽ tương đối thuận lợi。

Sao Thiên Tài cung Quan Lộc đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc

Trong mệnh bàn Tử Vi, nếu như một cái nam mệnh có sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị Mệnh chủ có mạch suy nghĩ rõ ràng, vô luận làm sự tình gì đều so với người khác còn thoải mái hơn, khi đọc sách, còn sẽ giỏi sử dụng phương pháp, khi công tác, sẽ kỹ lưỡng quan sát biến hóa của thế cục。2、 Nữ mệnh sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc

Trong mệnh bàn Tử Vi, nếu như một cái nữ mệnh có sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị lực lô gic của Mệnh chủ có thể tốt, từ thời học sinh tựu sẽ lợi dụng phương pháp đi sắp xếp trọng điểm, sau khi tiến vào nơi làm việc, càng sẽ vận dụng sở học đem sự tình xử lý được rất phù hợp, tuy nhiên biểu hiện không là đỉnh tiêm nhất, nhưng thường khiến người cảm thấy ngoạn mục。

Bên trên tựu là sao Thiên Tài nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Thiên Tài tại cung Quan Lộc。 Sao Thiên Tài khỏa sao Bính cấp này tư tưởng linh hoạt, giỏi về kế hoạch。 Nếu chỉ xét riêng về sao Thiên Tài cung Quan Lộc thường không đánh giá được tốt xấu của sự nghiệp công việc bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về công việc sự nghiệp hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Thiên Tài ở các cung vị khác:
 
Share this