Tam Thai Cung Quan Lộc

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên 

Trong mệnh bàn Tử Vi, sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào? Người có sao Tam Thai thường thường sẽ không trốn tránh trách nhiệm của bản thân, nguyện cùng bạn bè đồng cam cộng khổ, thường thường nhiệt tình tích cực còn xử sự thẳng thắn, phẩm cách đoan chính còn nỗ lực vượt lên hàng đầu, hy sinh hiến dâng mà cực có đủ cảm giác chính nghĩa; nhưng là lấy thân làm thì thường nhọc lòng quá mức, lý tưởng quá cao mà phần nào vội vàng。 Như vậy sao Tam Thai tại cung Quan Lộc đại biểu gì? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Tam Thai cung Quan Lộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Tam Thai khỏa tinh diệu này bản thân không hề có lực lượng rõ rệt, ưa thích cùng Lục cát tinh cùng Giáp cấp tinh, càng là sao Tử Visao Thái Dươngsao Thái Âm v.v đồng cung cát lợi nhất。 Sao Tam Thai khỏa tinh diệu này có thể phụ tá sao Tử Vi, chủ có quyền thế, thích đồng cung nhập cung Mệnh hoặc phân thủ cung Mệnh、 cung Thân, được chư cát thủ chiếu, như vậy chủ quý hiển có hứa hẹn。 Khỏa tinh diệu này không thích đơn tinh nhập cung Phu Thê, lại hội sát tinh thì nối giáo cho giặc, nhưng không có hung bằng sao Tả Phùsao Hữu Bật, nhưng là khi phùng sao Thiên Tướng tựu có thể giải。 Sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc, như vậy thái độ của Mệnh chủ rất tích cực, bất kể là vận thế trên học tập hay là công tác đều sẽ không quá kém, sẽ nhận được khẳng định của người khác。

Sao Tam Thai cung Quan Lộc đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc 

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh có sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường đại biểu Mệnh chủ vô luận nghiên cứu học tập hoặc đi làm, biểu hiện đều có thể đáng được khen ngợi, rất nhiều lúc không hề là vận khí so với người khác tốt, chỉ bất quá là thái độ tích cực của bản thân được nhận đến khẳng định。2、 Nữ mệnh sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh có sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường đại biểu Mệnh chủ vô luận nghiên cứu học tập hoặc đi làm, đều có biểu hiện không tệ, tuy nhiên đối với các cô ấy đến nói công tác tốt không thường có, nhưng chỉ cần luôn luôn làm tốt chuẩn bị, cơ hội tự nhiên sẽ xuất hiện, chú ý nắm vững thời cơ。

Bên trên tựu là sao Tam Thai nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Tam Thai tại cung Quan Lộc。 Trong mệnh bàn nếu như có sao Tam Thai、 sao Bát Tọa nhập cung Quan Lộc, như vậy Mệnh chủ thanh danh địa vị thanh cao。 Nếu chỉ xét riêng về sao Tam Thai cung Quan Lộc thường không đánh giá được tốt xấu của sự nghiệp công việc bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về công việc sự nghiệp hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Tam Thai ở các cung vị khác:
 
Share this