Kình Dương Ở Cung Mệnh

Lục Sát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Kình Dương Tại Mệnh

Sao Kình Dương dũng cảm có đấu chí、 có tinh thần phấn đấu bền bỉ。

Sao Kình Dương là Hình tinh trong Đẩu Số, là một trong Lục sát tinh, có thiên hướng hung ách。

Kỳ thực, sao Kình Dương đại biểu đích thị là công kích không ngừng。

Từ chính diện đến nói, sao Kình Dương có thể sản sinh lực chấp hành tích cực, sẵn có năng lượng khai sáng mãnh liệt。

Từ mặt trái đến nói, thì dễ dàng khăng khăng làm theo ý mình, cùng người va chạm、 xung đột, dễ sinh tranh chấp。

Làm như nào ước thúc vừa phải, liền là đường thành công của sao Kình Dương。

Kình Dương cung Mệnh có sự liều lĩnh táo bạo

Cá Tính Đặc Trưng Của Kình Dương Ở Cung Mệnh

Sao Kình Dương sẵn có lực hành động tích cực, có thể không ngừng hướng phía trước chạy nước rút, không sợ rào cản khó khăn, cá tính kiên cường quật cường, phản ứng nhanh mà có năng suất。 Có thể tiếp nhận sự vật mới, dũng cảm thử nghiệm。

➀ Thương hại (chủ cung)。

➁ Thị phi。

➂ Đào hoa。

➃ Cảm tình。

➄ Vũ dũng。

➅ Sao Đà La là hình thức ẩn tàng phá tài。 Sao Kình Dương là hình thức trực tiếp phá tài。

Sao Kình Dương là một trong Tứ sát tinh, chính là một hung tinh, tại cung Tý、 Ngọ、 Mão、 Dậu cư lạc hãm, cung Thìn、 Tuất、 Sửu、 Mùi cư nhập miếu。

Độ Miếu Vượng Của Kình Dương:

Sao Kình Dương tại cung Thìn、 Tuất, Sửu、 Mùi cư miếu địa, tại cung Tý、 Ngọ, Mão、 Dậu cư hãm địa, sao Kình Dương không nhập cung Dần、 Thân、 Tị、 Hợi (đất Tứ mã)。

Luận Giải Chi Tiết Kình Dương Ở Cung Mệnh

Kình Dương cung Mệnh, thân cao hình tráng, phá tướng, đầu mặt tứ chi mang thương tích, nhập miếu to béo。

Kình Dương tại Mệnh Thân, tính cách thô bạo, cơ mưu xảo trá, hiếu chiến, đối với thân tình lạnh nhạt, chuyển ân thành oán。

Sao Kình Dương ở cung Mệnh nhập miếu, tính cương quả quyết, chủ quyền quý。

Kình Dương cung Mệnh cư Tý、 Ngọ、 Mão、 Dậu hãm địa, thì gây họa không cách nào ngăn cản, hình khắc cực nặng。

Sao Kình Dương ở cung Mệnh lạc hãm phá tướng rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc phần mặt có vết sẹo、 mụn。

Người mà sao Kình Dương ở cung Mệnh, chủ hoạch thành hoạch phá, đa số không đủ chân thành, tính của nó tham lam hèn hạ giả dối, sử dụng mọi nỗ lực, lấy oán trả ơn, tính nóng nảy, thích dẫn thị phi, dễ cùng người quen bạn thân khởi xung đột, bí quá hóa liều, tâm phản kháng mạnh, đều có thiên hướng phạm tội。Nữ mệnh sao Kình Dương nhập miếu, gia hội cát tinh quyền quý, vẫn là ngọc có tỳ vết, nữ mệnh sao Kình Dương cư hãm địa, thương phu khắc tử, hình khắc cô độc, phá tướng hạ tiện。
 • Kình Dương cung Mệnh thích người sinh hướng Tây、 Bắc, hoặc người sinh năm Thìn、 Tuất、 Sửu、 Mùi, cung Mệnh、 cung Thân tại Thìn、 Tuất、 Sửu、 Mùi, tất hoạch lập công danh, đại quyền đại quý。
 • Sao Kình Dương cư cung Tý、 Ngọ、 Mão、 Dậu hãm địa, không phải yểu chiết thì chủ hình thương, một đời nhiều hung tai cùng tai vạ bất ngờ, thân thể thương tật, hình khắc cực nặng (cung Ngọ hung nhất, cung Mão thứ hai, Tý Dậu còn thứ nữa, người Mã Đầu Đới Tiễn cách cát tinh nhiều thì ngoại lệ)。
 • Kình Dương tại Mệnh nhập miếu cùng cát tinh đồng cung, chủ người phú quý dương danh。
 • Kình Dương、 Hỏa Tinh cùng tại cung Thìn、 Tuất、 Sửu、 Mùi thủ Mệnh, uy quyền xuất chúng (Người Thìn Tuất tốt, Sửu Mùi thứ hai), nếu hai sao cùng tại hãm địa thủ Mệnh, hạ cách, bần tiện hung yểu。
  
  
  
 • Kình Dương tại cung Ngọ thủ Mệnh, cùng Thiên Đồng Thái Âm hoặc sao Tham Lang đồng cung, là 「Mã Đầu Đới Tiễn」 cách, uy chấn biên cương, người sinh năm Bính、 Mậu gặp nó cát hóa, tuy sao Kình Dương tại Mệnh, cũng luận là đẹp, phú quý có thể được, chỉ là không lâu bền。 Người sinh cách cục này hoặc viễn du biên cương nước khác, hoặc ra nước ngoài phát triển, đa phần tại trong khó khăn gian khổ kiến lập thành đại sự đại nghiệp。
 • Kình Dương tại Mệnh cùng sao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Tả Phùsao Hữu Bật đồng cung, chủ người có nốt ruồi kín。
 • Kình Dương tại Mệnh cùng sao Liêm Trinhsao Cự Môn、 Hỏa Tinh đồng cung, chủ có ám tật hoặc đầu mặt chân tay thương tật, còn không có kết cục tốt, một đời gặp phải nhiều hình họa。
 • Kình Dương tại cung Mệnh, Hỏa Tinh、 sao Hóa Kỵsao Địa Kiếpsao Thiên Không xung phá, chủ thương tật、 ly tổ、 hình khắc lục thân。
 • Sao Kình Dương thủ Mệnh, sao Thất Sát hoặc sao Phá Quân xung phá, chủ hình khắc hạ cục。
 • “Lý Quảng bất phong, Kình Dương phùng ư Lực Sĩ”, người sinh năm Giáp, cung Mệnh tại Mão, người sinh năm Bính, cung Mệnh tại Ngọ, người sinh năm Canh, cung Mệnh tại Dậu, người sinh năm Nhâm, cung Mệnh tại Tý, cát tinh nhiều vẫn bình thường, gia sát thì hung。
  
 • Học nhiều ít thành, chỉ là cung Mệnh có Kình Dương phùng Kiếp Sát
  
Sao Kình Dương còn danh “Yểu thọ sát”, thuộc Kim, Bắc Đẩu Phù tinh, hóa khí là hình。

Tạp luận: sao Kình Dương chủ tai họa huyết quang。

Sao Kình Dương Bắc Đẩu trợ tinh, Ngũ hành thuộc Kim Hỏa, là hung ách chính là yểu thọ sát tinh、 Hình tinh。

Lợi người sinh hướng Tây Bắc, lấy người sinh Niên chi Thìn Tuất Sửu Mùi lập Mệnh ở đất Tứ mộ là phúc, cư Tý Ngọ Mão Dậu hình khắc cực nặng, cung Tý Ngọ cát tinh nhiều có thể giải。

Thìn Tuất Sửu Mùi miếu, Ngọ bình, Tý Mão Dậu hãm địa, chủ xung động thô bạo。 Tuế Hạn gặp nó vất vả mà không công。

Sao Kình Dương là Phù diệu tinh, hóa khí là hình thương, hung ác chi thần, chủ tai sát, huyết quang, thị phi, phẫu thuật, tính háo thắng, kịch liệt, không thừa nhận thua, dễ có tâm trả thù, nên tu tâm dưỡng tính。 Chủ hung ác、 hóa khí là hình。 Ý nghĩa 「Cấp」、 trước thời hạn、 tranh đoạt。

Bạn có sao Kình Dương tại cung Mnh, biểu thị tâm háo thắng của bạn mạnh、 trên cá tính nóng、 không thừa nhận thất bại、 dễ dàng hành động theo cảm tính、 thích tranh đấu、 thích đánh bạc、 thích tranh cãi、 chuyên tranh một số chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt không đáng kể、 trên đầu lưỡi chỉ cần có thể thắng người khác bạn tựu rất sảng khoái rồi。Từ chính diện đến xem、 biểu thị bạn làm việc rất tích cực、 có khả năng dự đoán、 sẵn có tính nhìn xa、 thái độ công tác chuyên nghiệp。

Hóa khí: hình, “có đủ tính công kích mãnh liệt、 không sợ hãi hung hiểm, vì vậy cũng dễ gặp phải hung hiểm, là lợi khí làm tổn thương hoặc phạm hình pháp。 hình chi thành khí, là có nguyên do”。

Việc chính: nhập Mệnh chủ hình khắc, “hướng thẳng đến trước、 tính công kích mạnh、 hành vi thô bạo, tính đưa đẩy không đủ hỗ động, cuối cùng thành cô đơn”。

Đẩu phân: Bắc Đẩu trợ tinh、 đấu tiền quản lý 「Dẫn tấu」 chi thần, “trợ tinh là trợ giúp Chủ tinh thành tựu sự nghiệp, dựa vào thuộc tính của Chủ tinh mà thành công, nơi sự việc thành công đều quy về Chủ tinh; 「Dương Đà dựa vào Thái Tuế lấy dẫn hành」, Dương Đà là thị vệ mang theo đao, cũng là trước điện truyền lệnh, là người dẫn kiến quần thần diện kiến trước Quân Vương, cũng là người truyền đạt khi Quân Vương triệu kiến văn võ bách quan。 Khuyết thiếu Dương Đà thì quân lệnh không cách nào hạ đạt, thần muốn thấy quân cũng không thể thấy cửa mà vào”。Đặc tính: thủ Thân Mệnh tính cách thô bạo, cô đơn tắc hỷ, nơi đông thì coi người thân như xa lạ, phản ơn làm oán, “hành vi thô bạo, mọi người sợ mà tránh xa, người lạ không biết thô bạo của nó, sau khi qua lại một trận, cũng sợ mà tránh nó。 Không phải thích cô đơn, tính cách thể hiện cũng để lại hậu quả”, tại số chủ hung nguy。

Xã giao: không khuất phục、 nghị lực tràn đầy、 cố chấp、 tính cương quả quyết、 cơ mưu hiếu chiến、 bảo vệ chính diện, “không làm việc mờ ám, 『minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng』, Kình Dương chính là 『minh thương』 trong đó”。

Hội ý: Kình Dương còn gọi Dương Nhẫn, Thần Dũng、 tính công kích mạnh、 vô cương bất khắc、 vô kiên bất tồi、 mũi nhọn tất nhiên xuyên đến đáy đó。

Nghị lực、 tinh thần không khuất phục của sao Kình Dương, đem nó liệt kê là một trong những điều kiện tất yếu để một cá nhân thành công。

Vì vậy khi xem đến sao Kình Dương tựu sợ hãi, nghị lực nếu dùng cho trên sự vụ mang tính kiến thiết, tất có thể khiến nó thành công; nhưng nếu dùng cho phá hoại, lực sát thương của nó cũng khiến người hoảng sợ。

Thành công cùng thất bại, trong đó đều có hình bóng của sao Kình Dươngsao Đà La, khuyết thiếu Dương Đà, liền không có thành bại có thể nói。
Share this