Bát Tọa Cung Điền Trạch

Cát Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong Tử Vi Đẩu Sốsao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch là ý nghĩa thế nào? Trong sao Bính cấp, sao Tam Thai là cấp dưới của sao Thái Dương, sao Bát Tọa là cấp dưới của sao Thái Âm, hai khỏa tinh diệu hội Nhật Nguyệt có thể tăng  rực rỡ của Nhật Nguyệt, cho dù Nhật Nguyệt khi ở lạc hãm cũng không tính thất huy。 Sao Bát Tọa tính cách ôn hòa, là người tương đối lười nhác, ưa thích hưởng thụ vui vẻ chơi đùa。 Như vậy sao Bát Tọa tại cung Điền Trạch đại biểu gì? Tốt hay không? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Bát Tọa cung Điền Trạch

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Bát Tọa thuộc về một trong những sao Bính cấp, khỏa tinh diệu này là sao phụ tá của sao Tử Vi, chủ có quyền quý, chủ quan ấn。 Nếu như nhập cung Mệnh hoặc tam phương hội chiếu có thể tăng thêm địa vị xã hội, chức trách chủ yếu là tổ chức quản lý nắm lấy thanh quý quyền thế, chủ quản các sự việc như văn chương thăng tiến chức vị v.v。 Sao Bát Tọa khỏa tinh diệu này bản thân không hề có lực lượng rõ rệt, chỉ có tại khi cùng sao Tam Thai thành đôi xuất hiện, lại hội chiếu Lục cát tinh cùng Giáp cấp tinh, khi cùng sao Tử Vi、 sao Thái Dương、 sao Thái Âm đồng cung là cát lợi nhất。 Người có sao Bát Tọa sinh ra thì mệnh mang cấp bát phẩm, thường thường có đủ năng lực lãnh đạo tổ chức và địa vị xã hội nhất định, là người có quan quý, mà cung vị sở tại tựu là người trong một đời phẩm vị nên có。 Sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch, Mệnh chủ rất ưa thích hoàn cảnh an tĩnh, sẽ tuyển chọn nơi cư trú thanh tịnh và tinh khiết。

Sao Bát Tọa cung Điền Trạch đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch 

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh có sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch, như vậy thường thường đại biểu Mệnh chủ ưa thích an tĩnh, hoàn cảnh cư trú cũng đồng dạng thanh tịnh và tinh khiết, tuy nhiên giao thông không là đặc biệt tiện lợi, nhưng mà nhà ở như vậy phẩm chất lại rất có thể bảo đảm giá trị。2、 Nữ mệnh sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh có sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch, như vậy thường thường đại biểu Mệnh chủ không ưa thích náo nhiệt, nhưng là đối với hoàn cảnh nhà ở rất xem trọng, vì vậy thường là tuyển chọn tại địa phương thanh tịnh và tinh khiết an định xuống đến。

Bên trên tựu là sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Bát Tọa tại cung Điền Trạch。 Sao Bát Tọa nhập cung Điền Trạch đối với hoàn cảnh cư trú yêu cầu tương đối cao。 Nếu chỉ xét riêng về sao Bát Tọa cung Điền Trạch thường không đánh giá được tốt xấu của điền sản gia đình bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về điền sản gia đình cùng vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!
Share this