Thiên Hình Cung Tài Bạch

Hung Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Thiên Hình nhập cung Tài Bạch là ý nghĩa thế nào? Sao Thiên Hình là một trong những sao Bính cấp, cũng là sao quản lý hình phạt, cát thì giữ kỷ luật tự ràng buộc mà hình người khác, hung thì phạm hình pháp mà hình bản thân, Mệnh chủ dễ có quan ty lao ngục、 cướp bóc bài bạc、 thị phi tranh chấp。 Người có sao Thiên Hình là sao của nghiệp lực、 tôn giáo, cùng tôn giáo có cơ duyên, thậm chí sẽ thành là tín đồ trung thành。 Như vậy sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch tốt hay không? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Thiên Hình cung Tài Bạch

Bởi vì sao Thiên Hình là Thiên Hỷ thần, nếu như nhập miếu, thì cát, như vậy Mệnh chủ thường thường có thể nắm binh quyền, giả như lại gặp sao Thái Dương, như vậy Mệnh chủ võ quý。 Sao Thiên Hình là sao Tang Môn, đại biểu có tang sự, nếu như gặp Chủ tinh Hóa Kỵ, khi lại phùng Lưu niên Tang Điếu Bạch Hổ Quán Sách Khốc Hư các sao thủ chiếu càng ứng nghiệm。 Trong Tử Vi Đẩu Số, người có sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch, sự nghiệp của Mệnh chủ sẽ tao ngộ thất bại, nếu như khi lại hội sát tinh, Mệnh chủ rất khả năng sẽ có quan phi về phương diện tài vụ。 Sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch, nếu như lại phùng cát diệu, như vậy tài vận của Mệnh chủ hơi thuận、 nhưng là thông thường sẽ là hư tài。 Nếu như gặp đến hung diệu, như vậy Mệnh chủ cần cẩn thận, rất khả năng sẽ phá tài, sẽ có quan phi đồng thời phải tiêu tiền。

Sao Thiên Hình cung Tài Bạch đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch, như vậy Mệnh chủ không làm thì không có kinh nghiệm。 Bạn không có quan niệm lý tài gì, khả năng phải từng trải qua một số quan ty tài vụ mới sẽ trưởng thành, mà từ sau lần giáo huấn đó, Mệnh chủ tựu phải thoát thai hoán cốt vì bản thân cẩn thận tiết kiệm tiền。

2、 Nữ mệnh sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch 

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch, như vậy Mệnh chủ đối với kim tiền thường là chuyện không thích đáng, thậm chí còn sẽ bởi vì bản thân đối với tiền vô tri mà gặp đến kiện tụng, mà tại sau khi trải qua lần giáo huấn đó, không chỉ sẽ đối với tiền càng có quan niệm, càng sẽ bắt đầu tăng thêm bản sự lý tài。Bên trên tựu là sao Thiên Hình nhập cung Tài Bạch là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Thiên Hình tại cung Tài Bạch。 Sao Thiên Hình là sao Tang Môn, là một khỏa tinh diệu không quá tốt。 Nếu chỉ xét riêng về sao Thiên Hình cung Tài Bạch thường không đánh giá được tốt xấu của vấn đề tiền bạc bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về tiền tài cùng vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu thêm về Thiên Hình ở các cung vị khác:
 
Share this