Thiên Hình Cung Thiên Di

Hung Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Thiên Hình là một khỏa hung tinh trong mệnh lý, đại biểu cùng các nhân tố bất lợi như phá tài、 tổn thất、 tai nạn v.v。 Nó chủ yếu cùng tài vận và sức khỏe thân thể của người liên quan。 Sao Thiên Hình nhập cung Thiên Di đại biểu cùng một loại ảnh hưởng và ám thị trên mệnh lý。

Ý nghĩa của sao Thiên Hình cung Thiên Di

Cung Thiên Di là một cái cung vị trong mệnh bàn Tử Vi, thông thường cùng các sự vật của người như di cư、 lưu động、 biến động và nhảy việc v.v có liên quan。 Nó cũng cùng các nhân tố như hoàn cảnh biến hóa、 ra ngoài du lịch、 cư trú biến động v.v đem gắn liền。 Khi sao Thiên Hình nhập cung Thiên Di, đại biểu cùng khả năng sẽ đối mặt một số biến động và điều chỉnh bất lợi。

Sao Thiên Hình cung Thiên Di đại biểu điều gì?

Tài vn bất n 

Sao Thiên Hình có đủ ý nghĩa phá tài, sau khi vào ở cung Thiên Di, khả năng sẽ tao ngộ tổn thất、 lãng phí hoặc kim tiền trôi mất của phương diện tài vụ。 Điều này khả năng liên quan đến các phương diện như đầu tư、 buôn bán、 nợ nần v.v。

Hoàn cnh biến động 

Cung Thiên Di đại biểu cùng biến động và nhảy động, khi sao Thiên Hình vào ở cung Thiên Di, khả năng sẽ đối mặt biến hóa của hoàn cảnh công tác、 hoàn cảnh cư trú hoặc vòng xã giao v.v。 Điều này khả năng bao quát điều động công tác、 chuyển nhà、 chuyển trường v.v。Vn đề sc khe thân th

Sao Thiên Hình cùng sức khỏe thân thể liên quan, sau khi vào ở cung Thiên Di, khả năng sẽ xuất hiện một số vấn đề của phương diện sức khỏe hoặc dễ dàng nhận đến ảnh hưởng của nhân tố ngoại giới, cần phải đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe và an toàn。

Bên trên chỉ là phân tích phiến diện về sao Thiên Hình tại cung Thiên Di, nguyên tố và cung vị khác trong mệnh bàn cũng cần phải tổng hợp phân tích, để giành được diễn dịch Mệnh lý càng chuẩn xác。 Nếu chỉ xét riêng về sao Thiên Hình cung Thiên Di thường không đánh giá được bối cảnh xung quanh hoặc về đi xa bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về bối cảnh xung quanh, đi xa cùng vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu thêm về Thiên Hình ở các cung vị khác:
 
Share this