Long Trì Cung Quan Lộc

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong mệnh bàn Tử Vi, sao Long Trì nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào? Cung Quan Lộc cung vị này biểu thị tình hình đi làm và chức vị cao thấp của một cá nhân。 Tử Vi Đẩu Số đối với phỏng đoán sự nghiệp và tình trạng chức nghiệp của một cá nhân, chủ yếu là đem tinh diệu trong cung Quan Lộc làm là đối tượng quan sát và nghiên cứu, lại kết hợp toàn bộ tam phương tứ chính của người này đến tiến hành phân tích。 Như vậy một trong những sao Bính cấp thì sao Long Trì tại cung Quan Lộc đại biểu gì? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Long Trì cung Quan Lộc

Sao Long Trì tại trong sao Bính cấp của Tử Vi Đẩu Số là một khỏa tinh diệu tương đối tốt, Ngũ hành của sao Long Trì thuộc Nhâm Thủy, Dương Thủy, chủ Khoa Giáp, là Niên hệ Phó tinh, động vật đại biểu của nó là rắn。 Thông thường đến nói, nam mệnh sao Long Trì thường thường thông minh lanh lợi, lòng dạ trầm ổn, có sở thích ăn uống; mà nữ mệnh chủ thường thường tướng mạo xinh đẹp, đoan trang cao quý, trong trắng giữ mình。 Không chỉ như vậy, sao Long Trì còn có thể trợ sao Thiên Tướngsao Thiên Phủ, đồng thời có thể tăng thêm hưởng thụ của khẩu phúc, là một khỏa tinh diệu rất thông tuệ。 Nếu như trong mệnh bàn của một cá nhân có sao Long Trì nhập cung Quan Lộc, như vậy người này thường thường gia cảnh bậc trung, sẽ đi học tại trường học tư lập khá quý。

Sao Long Trì cung Quan Lộc đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Long Trì tại cung Quan Lộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh có sao Long Trì nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị gia cảnh của Mệnh chủ còn không tệ, thuộc về loại hình bậc trung, là đi học tại trường học tư lập khá quý, mà tại bên trong hoàn cảnh như vậy, đã đào tạo cá tính không thừa nhận thất bại của nó, vì vậy sau khi ra xã hội, Mệnh chủ sẽ phần lớn sẽ tuyển chọn nhậm chức tại cạnh tranh kịch liệt。2、 Nữ mệnh sao Long Trì tại cung Quan Lộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh có sao Long Trì nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị nhà của Mệnh chủ không hề là rất có tiền, nhưng lại đều cho nó tại trường tư đi học, mà tại dưới hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt này, khiến nó sau khi ra xã hội cũng đồng dạng tuyển chọn nhậm chức công việc cạnh tranh, Mệnh chủ rất nhiều lúc sẽ rất bận rộn, nhưng là thường thường rất có cảm giác thành tựu。

Bên trên tựu là sao Long Trì nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Long Trì tại cung Quan Lộc。 Sao Long Trì là một khỏa tinh diệu tương đối tốt, vì vậy người có Long Trì nhập cung Quan Lộc vận thế cũng sẽ rất tốt。 Nếu chỉ xét riêng về sao Long Trì cung Quan Lộc thường không đánh giá được tốt xấu của sự nghiệp công việc bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về công việc sự nghiệp hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!
Tìm hiểu Long Trì ở các cung vị khác:
 
Share this