Đại Hao Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

Hung Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Đại Hao tại cung Thiên Di là ý nghĩa thế nào? Cung Thiên Di là một trong 12 cung, ý nghĩa tựu là đại biểu tại phát triển của bên ngoài và năng lực giao tiếp của bản thân, thông qua cung Thiên Di cũng có thể nhìn ra vận thế phát triển của một cá nhân, khi chúng ta rời nhà ra bên ngoài, khi phấn đấu đều hy vọng có thể thuận lợi sống qua bình an, như vậy khi Đại Hao tại cung Thiên Di sẽ có ảnh hưởng gì vậy, mặt dưới cùng một chỗ đến xem xem phân tích cụ thể của cung Thiên Di có Đại Hao nhé。

Ý nghĩa của sao Đại Hao cung Thiên Di

1、 Phán đoán cát hung của Đại Hao cung Thiên Di

Cung Thiên Di của Tử Vi Đẩu Số là dùng đến suy đoán mệnh vận của một cá nhân từ nơi sinh ra di chuyển đến vùng khác。 Cung Thiên Di là xem một cá nhân là phải chăng ưa thích ra ngoài, là phải chăng có cơ hội di chuyển hoặc du lịch。 Cung Thiên Di tựu tại đối diện của cung Mệnh, lực ảnh hưởng đối với cung Mệnh có hay không bị coi nhẹ, cung Thiên Di nếu là tổ hợp cát lợi, cho dù bản thân Mệnh chủ bản tính có một số phản nghịch, nhưng hoàn cảnh bên ngoài hoặc gặp đến cơ hội đều là chính diện đó, mà khi Đại Hao nhập cung Thiên Di, báo hiệu ra ngoài khả năng sẽ không quá thuận lợi, dễ dàng có sự cố phát sinh。

2、 Tình huống phát triển tự thân

Cung Thiên Di ở tại ở vị trí đối lập của cung Mệnh, đại biểu chính là toàn bộ thế giới bên ngoài, mà khi thế giới bên ngoài khi Hóa Lộc, thường thường đã nói rõ ông trời cho cơ hội tương đối nhiều, Mệnh chủ phóng tầm mắt nhìn đều là người sự vật đối với anh ấy có lợi。 Cũng có thể mở rộng luận cùng cuộc đời kỳ vọng của tương lai。 Khi sao Đại Hao lạc cung Thiên Di。 Khả năng bất lợi cho Mệnh chủ tại bên ngoài phát triển, sẽ tao ngộ rất nhiều trắc trở, cũng không quá thuận lợi。

Sao Đại Hao cung Thiên Di đại biểu điều gì?

1、 Vận thế xuất ngoại như nào

Bởi vì Thiên Di cũng là đến vị trí của nơi khác、 thanh danh tại bên ngoài, vì vậy thông thường đến nói là tương đối thích hợp tại bên ngoài phát triển đó, sẽ có rất nhiều cơ hội quan hệ nhân tế thông thường cũng rất tốt。 Khi Đại Hao lạc nhập cung Thiên Di, ra ngoài thông thường sẽ bất thuận, thường có sự cố phát sinh, cung Dương, dễ có sự cố ngoài ý muốn hoặc bị trộm đồ, cung Âm, dễ có tổn thất ngoài ý muốn, phải chú ý tai họa về Thủy、 Hỏa。

2、 Đại Hao cung Thiên Di khi cùng Chủ tinh đồng cung

Chúng ta đều biết tại trong Tử Vi Đẩu Số, sao Đại Hao là một trong Bác Sỹ Thập nhị thần sát, là một cái hung tinh, lạc nhập cung Thiên Di, thường thường báo hiệu Mệnh chủ không thích hợp đi xa tại bên ngoài hoặc là ra ngoài du lịch đó, không vậy rất dễ dàng sẽ gặp đến nguy hiểm。 Khi cùng sao Thái Âm đồng cung mà nói, ra cửa mà nói sẽ có khả năng phá tài hoặc là tình huống ngoài ý muốn sản sinh, khi cùng sao Tham Lang đồng cung mà nói, Mệnh chủ ra cửa khả năng sẽ có các tình huống như tai họa, hoặc tao ngộ trộm cướp、 ăn cướp。

Bên trên tựu là Đại Hao tại cung Thiên Di và nội dung về cung Thiên Di có Đại Hao, khi Đại Hao lạc nhập cung Thiên Di, sản sinh đều là một số ảnh hưởng mặt trái, thậm chí khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn của bản thân, vì vậy tốt nhất không được thường xuyên đi xa。 Nếu chỉ xét riêng về sao Đại Hao cung Thiên Di thường không đánh giá được bối cảnh xung quanh hoặc về đi xa bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về bối cảnh xung quanh, đi xa cùng vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Đại Hao ở các cung vị khác:
 
Share this