Đại Hao Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

Hung Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Đại Hao tại cung Huynh Đệ là ý nghĩa thế nào? Tử Vi Đẩu Số đem mệnh tạo toàn bộ cuộc đời cát hung họa phúc、 nhân sự hoạt động phân ra 12 loại, nơi kể bên trên phán định nội dung của 12 cung, là học thuyết cơ bản của Tử Vi Đẩu Số, mượn điều này có thể tìm tòi nghiên cứu luận định phú quý bần tiện、 cùng thông họa phúc、 vinh khô thọ yểu v.v tình hình túc mệnh của cá nhân một đời。 Tại khi luận đoán các cung, cần tham khảo cát hung của cung đối。 Như vậy, mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem Đại Hao nhập cung Huynh Đệ tường giải nhé!

Ý nghĩa của sao Đại Hao cung Huynh Đệ

1、 Phán đoán cát hung khi Đại Hao nhập cung Huynh Đệ 

Trong Tử Vi Đẩu Số cung Huynh Đệ chủ yếu suy đoán quan hệ nhân tế giữa cá nhân nội tại cùng gia đình, phán đoán phúc phần lẫn nhau、 đậm nhạt của tình thủ túc giữa cá nhân cùng anh chị em hoặc bạn bè thân thích, cùng với giữa anh chị em là phải chăng có thể nâng đỡ lẫn nhau, nếu là trong mệnh bàn Tử Vi của Mệnh chủ có sao Đại Hao lạc nhập, thì giữa một đời Mệnh chủ cùng anh chị em cảm tình rất nhạt, thậm chí sẽ vì gia sản mà sụp đổ。

2、 Tình thủ túc của Đại Hao cung Huynh Đệ

Trong mệnh bàn Tử Vi của Mệnh chủ, sao Đại Hao nhập cung Huynh Đệ, Mệnh chủ tính cách lưỡng cực hóa, bất phân thiện ác, không rõ thị phi, không hiểu tình người。 Mệnh chủ nếu có thể cùng người tâm thiện kết bạn, thì Mệnh chủ có thể được ảnh hưởng của nó, bỏ ác dương thiện; nếu trong hoàn cảnh Mệnh chủ sinh hoạt người có chủ đích xấu nhiều, thì Mệnh chủ bất phân thiện ác, không phân rõ thị phi, có một chút bướng bỉnh。 Vì vậy, Mệnh chủ nếu có anh chị em, thì quan hệ cùng họ không tốt, khả năng bạo phát rất nhiều mâu thuẫn, Mệnh chủ và các bạn bè giao du thường là bỏ ra thật lòng, lại thường thường bị bạn bè chán ghét thậm chí phản bội。

Tường giải vận thế của sao Đại Hao cung Huynh Đệ

Trong mệnh bàn Tử Vi của Mệnh chủ, sao Đại Hao nhập cung Huynh Đệ, Mệnh chủ có khuyết hãm trên tính cách như quyết giữ ý mình, quật cường ngang ngược, dũng mãnh hung hãn, nôn nóng xung động, khăng khăng giữ ý mình, tự cho là đúng, cả gan làm loạn, không tiếp nhận ý kiến của người khác v.v。 Trong mệnh bàn Tử Vi của Mệnh chủ, sao Đại Hao tại cung Huynh Đệ, đa phần báo hiệu Mệnh chủ cùng người ngang vai chung sống không tốt, như anh chị em trong tộc, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học v.v, và những người ngang vai này khả năng có nhiều chia rẽ và tranh cãi, Mệnh chủ phiền não không ngớt。

Bên trên tựu là toàn bộ nội dung về sao Đại Hao tại cung Huynh Đệ ý nghĩa gì cùng với Đại Hao nhập cung Huynh Đệ tường giải。 Tóm lại, tuy nhiên Đại Hao có đủ đặc điểm không cát lợi, nhưng là phàm bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, Mệnh chủ tại nhân tế qua lại thường có thể thêm từ góc độ của người khác suy xét vấn đề, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ, trên ngôn ngữ cũng chú ý, không được khẩu xuất ác ngôn, suy đi nghĩ lại, lòng còn thiện niệm。 Nếu chỉ xét riêng về sao Đại Hao cung Huynh Đệ thường không đánh giá được tốt xấu của anh em bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về anh em cùng vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Đại Hao ở các cung vị khác:
 
Share this