Thiên Thọ Cung Quan Lộc

Cát Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong Tử Vi Đẩu Sốsao Thiên Thọ nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào? Cung Quan Lộc còn được xưng là “cung Sự nghiệp”, cung vị này trông mặt bắt hình dong tựu là một cái cung vị xem thành tựu lớn nhỏ của sự nghiệp, cái gọi là Quan Lộc, tại cổ đại nam là làm quan、 chức quan, nữ là y lộc。 Tại hiện đại, tình huống nhậm chức trong một đời、 sự nghiệp như thế nào đều phải xem nó, như vậy sao Thiên Thọ tại cung Quan Lộc đại biểu gì vậy? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Thiên Thọ cung Quan Lộc

Trong mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số, sao Thiên Thọ tại trong 12 cung mệnh bàn đều lấy cát luận, cung Dậu、 Tuất、 Hợi là nhập miếu, sẽ càng là cát tường; nếu như thủ cung Mệnh Thân Phúc, đại biểu Mệnh chủ hưởng tuổi thọ cao, trị đất miếu vượng càng tốt đẹp, mặc dù bản cung cùng tam phương thấy sát tinh, cũng có thể ngăn chặn tai họa。 Đại Tiểu hạn、 Lưu niên gặp nó, Mệnh chủ sẽ tại trên mọi việc đều tương đối cát tường; nhưng Đại Tiểu Hạn cùng Thái Tuế nằm ở cung hung sát giao hội, như vậy Mệnh chủ đối với tai họa đành chịu bó tay。 Nếu như sao Thiên Thọ cung Tật Ách, như vậy Mệnh chủ cần cẩn thận dạ dày cùng các chứng thấp nhiệt; Cung Tật Ách Lưu niên thích thấy Thiên Thọ, Mệnh chủ tuy có bệnh nặng cũng có thể khỏi bệnh; hoặc chủ bị bệnh được lương y kịp thời chữa trị, không đến nỗi chuyển nguy。 Sao Thiên Thọ nhập cung Quan Lộc, Mệnh chủ tại trên vận thế của sự nghiệp rất tốt, có thể hữu hiệu phát huy thực lực của bản thân。

Sao Thiên Thọ cung Quan Lộc đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Thiên Thọ tại cung Quan Lộc

Trong mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh có sao Thiên Thọ nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị Mệnh chủ vận khí rất tốt, còn tại khi nghiên cứu học tập, tựu đặc biệt thuận lợi, mà Mệnh chủ sau khi ra xã hội cũng có thể đảm nhiệm được mỗi một phần công tác, nhưng là rất nhiều lúc lại có thể duy trì điệu thấp, không hề biểu hiện hết sức。2、 Nữ mệnh sao Thiên Thọ tại cung Quan Lộc

Trong mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh có sao Thiên Thọ nhập cung Quan Lộc, như vậy thường thường biểu thị Mệnh chủ rất may mắn, quá trình nghiên cứu học tập tương đối bình thuận, sau khi ra xã hội, Mệnh chủ đối với các loại công tác cũng đều có thể đảm nhiệm được vui sướng, cho dù không hề biểu hiện hết sức bản thân, nhưng bản lĩnh xuất sắc còn là âm ỷ phát sáng。

Bên trên tựu là sao Thiên Thọ nhập cung Quan Lộc là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Thiên Thọ tại cung Quan Lộc。 sao Thiên Thọ là một khỏa cát tinh đại biểu trường thọ。 Nếu chỉ xét riêng về sao Thiên Thọ cung Quan Lộc thường không đánh giá được tốt xấu của sự nghiệp công việc bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về công việc sự nghiệp hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!


Tìm hiểu Thiên Thọ ở các cung vị khác:
 
Share this