Phá Toái Cung Phụ Mẫu

Hung Tinh

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Phá Toái nhập cung Phụ Mẫu tại trong dự trắc Tử Vi Đẩu Số, thông thường đại biểu cùng cha mẹ duyên bạc、 hoàn cảnh gia đình xao động bất an, hoặc cha mẹ có thương bệnh, thậm chí mất sớm。

Sao Phá Toái Là Gì?

Sao Phá Toái là một loại tinh diệu trong Tử Vi Đẩu Số, nó đại biểu cùng các hàm nghĩa như biến động、 phá tổn、 phá hoại v.v。 Nhập Mệnh chủ phá gia、 mất người thân、 hình thương。 Tại khi dự trắc, sao Phá Toái thường thường sẽ cùng tinh diệu khác cùng một chỗ xuất hiện, do đó sản sinh ảnh hưởng bất đồng。Ý nghĩa của sao Phá Toái cung Phụ Mẫu

Tình trạng sức khỏe của cha mẹ không quá tốt

Sao Phá Toái nhập cung Phụ Mẫu còn khả năng đại biểu cùng tình trạng sức khỏe của cha mẹ không quá tốt。 Nếu như sao Phá Toái cùng tinh diệu khác cùng một chỗ nhập cung Phụ Mẫu, đồng thời cùng tam phương tứ chính của cung Phụ Mẫu đều không có xuất hiện cát tinh, như vậy tựu cần phải chú ý vấn đề sức khỏe của cha mẹ, khả năng cần phải trước thời hạn làm tốt chuẩn bị điều trị。

Hoàn cảnh gia đình khả năng không quá ổn định

Từ trên mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số đến xem, vị trí cung Phụ Mẫu đã đại biểu cha mẹ cùng với hoàn cảnh gia đình。 Sao Phá Toái tiến vào cung vị này, ý nghĩa cùng hoàn cảnh gia đình của bạn khả năng không quá ổn định, khả năng sẽ thường xuyên xuất hiện biến động hoặc phá tổn。 Điều này khả năng là bởi vì tình trạng kinh tế gia đình、 vấn đề sức khỏe của thành viên gia đình không tốt, hoặc là quan hệ gia đình không hòa thuận v.v các nhân tố dẫn đến đó。

Sao Phá Toái cung Phụ Mẫu đại biểu điều gì?

Duyên phận cùng giữa cha mẹ khả năng tương đối bạc

Sao Phá Toái nhập cung Phụ Mẫu cũng ý nghĩa cùng duyên phận giữa cha mẹ khả năng tương đối bạc。 Khả năng bạn sẽ cùng cha mẹ tồn tại một số vấn đề giao tiếp, hoặc là bởi vì khoảng cách v.v các nguyên nhân dẫn đến tình cảm xa cách。 Đương nhiên, đây không hề đại biểu quan hệ giữa bạn cùng cha mẹ nhất định sẽ không tốt, nhưng là xác thực cần phải chú ý tăng mạnh giao tiếp và hiểu nhau。

Khả năng sẽ dẫn đến tai họa ngoài ý muốn

Sao Phá Toái nhập cung Phụ Mẫu cũng khả năng sẽ dẫn đến tai họa ngoài ý muốn。 Tỉ như trong nhà khả năng có thân thuộc mất sớm, hoặc là cha mẹ khả năng sẽ thụ thương hoặc sinh bệnh。 Vì vậy, chúng ta cần phải thời khắc quan tâm tình trạng sức khỏe của người nhà, kịp thời áp dụng cách xử trí ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn。Tóm lại, sao Phá Toái nhập cung Phụ Mẫu ý nghĩa cùng hoàn cảnh gia đình không ổn định、 cùng cha mẹ duyên bạc、 vấn đề sức khỏe của cha mẹ cùng với tai họa ngoài ý muốn v.v。 Tại khi đối mặt những vấn đề này, chúng ta cần phải tăng mạnh giao tiếp cùng người nhà, quan tâm tình trạng sức khỏe của bọn họ, ráng sức ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn。 Đồng thời, chúng ta cũng phải học cách từ trong phá toái tìm kiếm hy vọng và lực lượng, dũng cảm đối mặt các loại khiêu chiến trong sinh hoạt。 Nếu chỉ xét riêng về sao Phá Toái cung Phụ Mẫu thường không đánh giá được tốt xấu của cha mẹ trưởng bối bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về cha mẹ trưởng bối hoặc vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Phá Toái ở các cung vị khác:
 
Share this