Hồng Loan Cung Nô Bộc

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc là ý nghĩa thế nào? Sao Hồng Loan thuộc Âm Thủy, đại biểu cùng hôn nhân, sao Thiên Hỷ thuộc Dương Thủy, chủ duyên đính、 hỷ khánh cùng sinh đẻ。 Sao Hồng Loan cùng sao Thiên Hỷ vĩnh viễn xung chiếu, vì vậy nơ sự việc chủ đạo của nó, cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau。 Người có sao Hồng Loan tại Mệnh thường thường thông minh、 ôn hòa xinh đẹp、 hôn nhân sớm phát。 Như vậy sao Hồng Loan tại cung Nô Bộc tốt hay không? Mặt dưới tựu cùng một chỗ đến xem xem nhé!

Ý nghĩa của sao Hồng Loan cung Nô Bộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Hồng Loan Ngũ hành thuộc Quý Thủy, Âm Thủy, chủ hôn nhân hỷ khánh, tâm tính cởi mở、 ngay thẳng, cùng nhân duyên có liên quan。 Sao Hồng Loan nhập miếu cát lợi nhất。 Sao Hồng Loan thủ ở cung Thâncung Mệnh, nam chủ tướng mạo đường đường、 nữ thì dung nhan xinh đẹp, bản tính ôn lương。 Sửu、 Dần、 Mão、 Thìn、 Tuất、 Hợi là vượng địa, chủ nam lấy vợ đẹp, nữ phối chồng tài, phú quý lâu dài, mỹ mạo mỹ sự, Phúc Ấm chói lọi。 Vô luận nam nữ, người có sao Hồng Loan tọa Mệnh thường thường đa số cảm tình phong phú, duyên với người khác giới cực tốt, còn kết hôn sớm xác suất cao。 Người có sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc, thường thường người khác giới có trợ lực、 cùng giới tránh một bên, thông thường đến nói, Mệnh chủ tại trên công tác bộ phận trợ lực lớn đến từ người khác giới。

Sao Hồng Loan cung Nô Bộc đại biểu điều gì?

1、 Nam mệnh sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nam mệnh có sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc, như vậy bạn bè của Mệnh chủ, cùng Mệnh chủ thật là không phải bàn, dùng anh em tốt hình dung còn không đủ, không bằng nói là “trung thành kiêm kết nghĩa”, không chỉ là tri tâm、 tri kỷ, gặp đến khó khăn, anh em tốt càng sẽ đứng ra đến giúp Mệnh chủ đến cùng。2、 Nữ mệnh sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc 

Trong Tử Vi Đẩu Số, nếu như một cái nữ mệnh có sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc, đều nói bạn bè không nhiều, nhưng là tri tâm、 tri kỷ, mà Mệnh chủ tựu không thiếu bạn tốt như vậy, thương tâm buồn bã thường có bọn họ dỗ dành, khi gặp đến khó khăn càng có đám bạn tốt này cùng bản thân hỗ trợ đến cùng。

Bên trên tựu là sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc là ý nghĩa thế nào、 nội dung liên quan sao Hồng Loan tại cung Nô Bộc。 Người có sao Hồng Loan nhập cung Nô Bộc quan hệ nhân tế tương đối tốt。 Nếu chỉ xét riêng về sao Hồng Loan cung Nô Bộc thường không đánh giá được tốt xấu của quan hệ bạn bè bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về quan hệ bạn bè hoặc vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Hồng Loan ở các cung vị khác:
 
Share this