Địa Không Ở Cung Mệnh

Lục Sát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Địa Không Cung Mệnh

Sao Địa KhôngÂm Dương Ngũ hành thuộc Âm Hỏa, hóa khí là 「Không Vong」, chủ đa tai, cùng sao Kình Dươngsao Đà LaHa TinhLinh Tinhsao Địa Kiếp hợp xưng là Lc sát tinh, là tinh diệu khá bất lợi cho tiền tài。

Tại trong Lc sát tinh, sao Địa Không lực phá hoại chỉ kém hơn sao Địa Kiếp, gặp thấy cát tinh, họa hại nhẹ hơn。

Người có sao Địa Không tại cung Mnhcung Thân, tư tưởng riêng biệt, đa phần không giỏi ngôn từ, có đầu óc, bằng lòng suy nghĩ, tính cách đa biến, hứng thú rộng rãi。 Khinh tài trọng nghĩa, có đủ duyên tôn giáo, lòng mưu tính cao, có thể tự khích lệ để mạnh mẽ thành công, không sợ ngăn trở, có tâm nghiên cứu, học nhiều có sở trường。

Làm việc trống rỗng, không được chính đạo, thành bại đa đoan, trôi nổi gian khổ, không thể tụ tài, hoặc giảm bớt thu nhập, hoặc tăng thêm khoản chi, hoặc gián đoạn tài nguyên, hoặc tao ngộ trộm cắp。 Tuổi thơ nhiều gập ghềnh, hoặc thất học, hoặc nghèo khó, hoặc thân thể yếu nhiều bệnh, hoặc có tai ách。

Nữ mệnh, cảm tình dễ có trắc trở, hoặc gặp không đến đối tượng lý tưởng, hoặc nói chuyện yêu đương không dễ thành công。

「Không」 của Sao Địa Không, không phải bẩm sinh, đa phần là được mà lại mất, giống như chim bay lượn 「giữa trời gãy cánh」, tao ngộ đến nguy hiểm do sét đánh, tại trên hành trình cuộc đời , có thể nói là một loại đả kích nghiêm trọng。

Có lúc, không tránh được ở tiêu cực、 tự thương xót, mà dễ cùng xã hội tách rời。

Địa Không Cung Mệnh tính cách khá nóng nảy bốc đồng

Sao Địa Không nhiều biến hóa, thực tại là bởi vì nó thường xuyên có thể duy trì không gian nhất định, tùy thời dung nạp quan niệm mới、 sự vụ mới。

Mà các loại quan niệm、 các loại sự vụ, tại trong mắt sao Địa Không, là không có phân biệt đúng sai、 cao thấp。

Bởi vì sao Địa Không hàm chứa không gian rộng lớn, tầm nhìn vì vậy mà mở rộng, lòng dạ vì vậy mà cởi mở, có tư tưởng và phương thức sinh hoạt khá vui sướng mà mênh mông, phàm bất cứ việc gì không câu nệ tiểu tiết, không để tâm quyền lợi、 nghĩa vụ、 trách nhiệm cùng quan hệ lục thân, thường bị hiểu sai cho rằng vô tình、 người cố chấp、 ý nghĩ viển vông、 vượt xa hiện thực v.v。

Sao Địa Không ở cung Mệnh cần phải thỉnh thoảng mà quét sạch cùng điều chỉnh không gian, khai thông tắc nghẽn, nội tâm thường có khí tượng mới, không câu nệ ở quy phạm đạo đức cùng quan niệm cũ, thường chơi bài không theo quy tắc, khiến người không đoán ra giới hạn, cũng thường khiến người chịu không nổi, bởi vì cùng mọi người bất đồng, cũng chẳng muốn giải thích, biến thành tương đối trầm mặc ít nói, cũng không giỏi ngôn từ。

Vì vậy, phàm là cần quan niệm mới, chấp hành công tác kế hoạch mới đều thích hợp cung Mệnh có sao Địa Không。Người có sao Địa Không tại Mệnh, thường ưa thích tự mình làm thay đổi công tác, tham gia khoa kỹ mới、 nghiên cứu mới、 lưu hành mới、 thiết kế mới, để khiến cuộc đời muôn màu muôn vẻ, đồng thời có thể trải qua do bản thân nỗ lực không ngừng, tại trên cương vị công tác có phong cách độc đáo riêng mình, có chỗ thành tựu, có thể chấp nhận được thúc đẩy bầu không khí cùng biến hóa。

Sao Địa Không bản thân nhiều biến hóa, đồng thời có thể coi biến hóa là không có biến hóa, mà biến hóa không hề có phân tốt xấu, nếu tinh diệu đồng cung hoặc hội chiếu không thích biến hóa, tựu sẽ có cảm thụ 「giữa trời gãy cánh」。

Nhưng nếu khi khó khăn hạn chế ở một số cục diện bế tắc, đã có biến hóa cùng điều chỉnh của sao Địa Không, mới sẽ đột phá hiện trạng, không ngừng tiến bộ, biến cùng bất biến có lúc là khó mà chọn lựa đó。

Người có Địa Không cung Mệnh、 cung Thân, tham gia nghiên cứu về phương diện y dược、 triết học、 mệnh lý、 tôn giáo、 tối nghĩa、 hẻo lánh, hoặc tham gia nghề nghiệp có liên quan như điện tử、 số học、 vật lý、 hóa học、 thiết kế、 phát minh, dưỡng thành thói quen vận động, có thể xu cát tị hung。

 Sao Địa Không độc tọa, lợi nhiều tệ ít。

Sao Địa Không thích nhất tại bốn cung Tị、 Ngọ、 Thân、 Dậu, điều này vì  cung Tị、 Ngọ Ngũ hành thuộc 「Hỏa」, Cung Thân、 Dậu Ngũ hành thuộc 「Kim」, mà 「Kim Không Tắc Minh」, 「Hỏa Không Tắc Phát」。Nhưng không phù hợp cầu tài, bằng không, tài tài đến đi, đến cùng là 「là ai vất vả, là ai bận rộn」, dẫn đến tan như bọt xà phòng。

Nên chuyên tâm theo đuổi công tác biểu hiện, hoặc đọc sách、 sáng tác , hoặc hướng phương diện văn nghệ、 kỹ thuật nỗ lực, có nhiều cảnh giới mới。

Đặc biệt là sao Địa Không độc tọa cùng Hỏa Tinh đồng tọa hai cung Tị、 Ngọ, có biểu hiện bất ngờ nhất; sao Địa Không tại  hai cung Thân、 Dậu, gặp Hỏa Tinh hoặc cát tinh đồng tọa, cũng đa phần có thể có chỗ biểu hiện。

Sao Địa Không không thích tại Hợi、 Tý、 Sửu、 Thìn、 Mùi、 Tuất、 Dần、 Mão v.v tám cung còn lại, điều này vì  cung Hợi、 Tý thuộc 「Thủy」, cung Sửu、 Thìn、 Mùi、 Tuất thuộc 「Thổ」,  cung Dần、 Mão thuộc 「Mộc」, mà 「Thủy Không Tắc Phủng」, dễ dàng không được chính đạo; 「Thổ Không Tắc Hãm」, dễ dàng sa vào khốn cục; 「Mộc Không Tắc Chiết」, dễ dàng gặp phải đả kích。

Đại Tiểu hạn、 Lưu niên gặp sao Địa Không, quyết không được mạo hiểm đầu tư, nên tĩnh thủ là thượng sách, bằng không sẽ có nguy cơ 「giữa trời gãy cánh」。 Sao Địa Không ít có cơ hội độc tọa, nếu khi cùng tinh diệu khác đồng cung, cần phối hợp lẫn nhau phán đoán。


Địa Không Cung Mệnh Cùng Tinh Diệu Khác Đồng cung

Địa Không cung Mệnh khi cùng sao Thiên Phủ đồng cung, cá tính trung hậu, hoặc thường có ngăn trở, xử lý sự tình vì vậy mà khá lý trí。

Sao Thiên Phủ là Tài khố, gặp sao Địa Không, thì ngày thường tuy rất tiết kiệm, cũng giỏi về tính toán tiền tài, nhưng lại sẽ gặp phải tổn thất ngoài ý muốn。 Bởi vì sao Thiên Phủ ăn mặc không lo, vì vậy tuy có tổn thất, đồng thời sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng kế sinh nhai。

Địa Không cung Mệnh cũng thích gặp sao Cự MônTứ sát tinh, có thể vì hung diễm lẫn nhau trung hòa mà giảm bớt, trái lại có lực lượng kích phát。

Sao Địa Không thích nhất tại cung Tị、 Ngọ Hỏa, gặp các tinh diệu thuộc Hỏa như Hỏa Tinh、 sao Kình Dương, có nhiều biểu hiện bất ngờ。

Sao Thiên Mã (Mệnh Mã) gặp sao Địa Không、 sao Triệt Khôngsao Tuần Không các  sao Không Vong (sao Địa Không、 sao Triệt Không căng nhất, sao Tuần Không thứ hai), là 「Mã lạc Không Vong cách」, sao Thiên Mã phùng Không Vong là tử tuyệt, tai bệnh đáng tiếc, chung thân bôn tẩu, vất vả mà không có thu hoạch。

Nếu sao Thiên Mã tọa Mệnh, còn cùng sao Lộc Tồn đồng cung, là 「Lộc Mã gặp Không Vong」, càng là không cát lợi。
Share this