Cô Thần Cung Phúc Đức

Hung Tinh

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Trong Tử Vi Đẩu Số, cung Phúc Đức cùng phẩm đức、 tinh thần、 sở thích、 tư tưởng、 tiêu khiển、 phúc khí v.v của một cá nhân có liên quan, mà sao Cô Thần nhập cung Phúc Đức thì đại biểu đời sống tinh thần của một cá nhân tương đối cô độc, thiếu hụt tri kỷ, cũng thiếu hụt quý nhân tương trợ, cho dù có bạn bè, cũng rất khó thành thật với nhau。

Ý nghĩa của sao Cô Thần cung Phúc Đức

Người có sao Cô Thần nhập cung Phúc Đức, thường thường ưa thích sống một mình, không ưa thích hoàn cảnh náo nhiệt, càng ưa thích một cá nhân lặng lẽ mà suy xét vấn đề。 Bọn họ đối với hưởng thụ vật chất không hề là rất để tâm, càng chú trọng thỏa mãn trên tinh thần。 Bọn họ ưa thích đời sống tự do tự tại, không ưa thích nhận đến gò bó, vì vậy cũng rất khó tìm đến bạn đời thích hợp。

Sao Cô Thần cung Phúc Đức đại biểu điều gì?

Người có sao Cô Thần nhập cung Phúc Đức, thường thường thiếu hụt tự tin, dễ dàng cảm thấy tự ti và lo âu。 Bọn họ cần thời gian và tinh lực càng nhiều đi suy xét giá trị và ý nghĩa của bản thân, mới có thể tìm đến phương hướng và mục tiêu của bản thân。 Đồng thời, bọn họ cũng cần càng nhiều chống đỡ và khuyến khích, mới có thể khắc phục khó khăn và khiêu chiến。Tóm lại, người có sao Cô Thần nhập cung Phúc Đức cần càng nhiều quan tâm và yêu mến, mới có thể càng tốt mà phát huy tiềm lực của bản thân, thực hiện mộng tưởng  và giá trị của bản thân。 Nếu chỉ xét riêng về sao Cô Thần cung Phúc Đức thường không đánh giá được tốt xấu của đời sống hưởng thụ cùng phúc phần bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về đời sống hưởng thụ cùng phúc phần hay vận số cuộc đời, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Cô Thần ở các cung vị khác:
 
Share this