Ân Quang Cung Phụ Mẫu

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Ân Quang tại trong Tử Vi Đẩu Số, đại biểu đích thị một loại tượng trưng cát lợi。 Nó là một loại cát tinh chủ quý không chủ phú, có thể vì Mệnh chủ mang đến danh dự và danh vọng。 Như vậy sao Ân Quang tại cung Phụ Mẫu đại biểu gì? Tốt hay không?

Ý nghĩa của sao Ân Quang cung Phụ Mẫu

Sao Ân Quang nhập cung Phụ Mẫu tại trong Tử Vi Đẩu Số, đại biểu cha mẹ ruột của bạn địa vị khá là vững chắc, tại trên xã hội có địa vị cùng danh vọng nhất định, mà bọn họ cá tính ôn hòa, đối đãi xử sự khôn khéo, quan hệ nhân tế tốt lành。

Đồng thời, sao Ân Quang cũng đại biểu cha mẹ ruột sẽ vì phát triển của bạn mang đến trợ lực, bọn họ khả năng sẽ tại các phương diện như sự nghiệp、 tài vận、 sức khỏe v.v dành cho bạn giúp đỡ và chống đỡ nhất định。

Sao Ân Quang cung Phụ Mẫu đại biểu điều gì?

Sao Ân Quang nhập cung Cha mẹ cũng ám thị là cha mẹ ruột của bạn khả năng sẽ tại khi về già vận thế khá tốt, thân thể khỏe mạnh, an hưởng tuổi già。 Bất quá cần phải chú ý đích thị là, sao Ân Quang nhập cung Phụ Mẫu miếu vượng, khả năng sẽ đối với sự nghiệp và tài vận của con cái có tác dụng áp chế, cần phải thận trọng xử lý。

Bên trên là nội dung của sao Ân Quang tại cung Phụ Mẫu。 Sao Ân Quang nhập cung Phụ Mẫu là một loại tượng trưng của cát tường, báo hiệu là cha mẹ ruột của bạn sẽ vì sự phát triển của bạn mang đến trợ lực nhất định, đồng thời cũng cần phải chú ý ảnh hưởng của nhân tố khác。 Nếu chỉ xét riêng về sao Ân Quang cung Phụ Mẫu thường không đánh giá được tốt xấu của cha mẹ trưởng bối bởi đây chỉ là một sao cấp thấp, tính chất chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Bạn có nhu cầu luận giải về cha mẹ trưởng bối hoặc vận số cuộc đời tốt xấu, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi của Nguyễn Việt Kiên nhé!

Tìm hiểu Ân Quang ở các cung vị khác:Share this