Địa Kiếp Ở Cung Mệnh

Lục Sát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Địa Kiếp Cung Mệnh

Sao Địa KiếpÂm Dương Ngũ hành thuộc Dương Hỏa, hóa khí là Kiếp Sát, chủ phá đi, là một trong Lục sát tinh, là trong Lục sát tinh bất lợi nhất cho tiền tài, cũng khá bất lợi cho tinh diệu của cảm tình。

Người có sao Địa Kiếp tọa cung Mệnhcung Thân, thể chất thấp bé, cá tính riêng biệt, có chủ kiến, tính cách đa biến, không giỏi ngôn từ, có đầu óc, bằng lòng suy nghĩ, giỏi lý tài。

Dễ dàng xung động, nhẫn nại không đủ, có mới nới cũ, thường chiêu thị phi。 Làm việc điên cuồng, động tĩnh căm hận, không được chính đạo, thích làm sự việc bất thường。

Tính độc lập cao, có đủ lòng từ bi, không sợ quyền thế, sẵn có giác quan thứ sáu, sinh hoạt gánh vác rất nặng, chịu khó kiềm chế, ưa thích học tập, phấn đấu bền bỉ。

Sao Địa Kiếp gặp thấy cát tinh, họa hại khá nhẹ。

「Kiếp」 của sao Địa Kiếp, không phải bẩm sinh, đa phần là được mà lại mất, thậm chí mà nhận được ít, mất đi nhiều。

Tại giữa hành trình cuộc đời, có như 「trên sóng chèo thuyền」, đối mặt sóng lớn cuộn trào, nhấp nhô bất định。Sao Địa Kiếp chủ yếu là Kiếp Tài, đối với cảm tình cũng có chỗ kiếp nạn。

Tại trong sinh hoạt thường ngày, nếu vì tổn thất tiền tài, mà ảnh hưởng kế sinh nhai, hoặc thiếu nợ rầu rĩ, lại họa vô đơn chí, tăng thêm cảm tình、 đời sống hôn nhân còn không như ý, thường thường khiến người tại trên vật chất cùng tinh thần, thừa nhận hai tầng đả kích, tâm trạng không yên, thậm chí còn khả năng dẫn tới quan phi kiện tụng。

Vì vậy, sao Địa Kiếp có thể được tính là sát tinh chi vương。

Sao Địa Kiếp đối với tiền tài có ảnh hưởng không tốt trực tiếp, hoặc giảm bớt thu nhập, hoặc tăng thêm khoản chi, hoặc gián đoạn tài nguyên, hoặc tao ngộ trộm cắp。

Nữ mệnh, cảm tình dễ có trắc trở, hoặc gặp không đến đối tượng lý tưởng, hoặc yêu đương không dễ thành công。

Người có sao Địa Kiếp ở cung Mệnh、 cung Thân, cho là nhân sinh vô thường, Thiên hạ không có người、 sự、 nơi、 vật nhất thành bất biến, tại trong các loại biến hóa, luyện tập được công phu điềm tĩnh cùng điềm đạm, có điều kiện an ở thế giới một người, đối mặt nội tâm chua、 ngọt、 đắng、 nhạt của bản thân, cũng có thể xử lý biến hóa phức tạp trong quan hệ nhân tế。

Rốt cuộc trung vãn niên, có thể lĩnh hội ra hàm ý vô vi mà trị。

Sao Địa Kiếp liều lĩnh, táo bạo chủ cướp đoạt hoặc bị cướp đoạt

Sao Địa Kiếp chủ biến hóa, biến hóa của nó thường bất ngờ ngoài dự liệu, hoặc tại khi không muốn biến hóa phát sinh, đối với người một lòng muốn cầu biến hóa, hoặc có thể lĩnh hội ra ưu điểm của nó。

Đặc biệt là sao Địa Kiếp cung Mệnh độc tọa, càng có thể đem bản tính của nó 「điềm đạm đối mặt biến hóa」, 「lấy bất biến ứng vạn biến」, biểu đạt tinh tế sâu sắc。

Sao Địa Kiếp thường chủ động đi gây ra biến hóa, lại thuận theo biến hóa mà tự mình làm điều chỉnh。

Trên bề ngoài nhìn thấy, cung Mệnh có sao Địa Kiếp tựa hồ không có một ngày có thể an định, nhưng nó thường tại trong biến hóa sản sinh lực sáng tạo, đồng thời có thể khiến bản thân duy trì trước sau bất biến, có thể nói là tại trong 「Động」 mà không cảm thấy 「Động」。

Vì vậy, chữa bệnh và chăm sóc、 điện tử 、 điện khí 、 hóa học、 vật lý、 số học các công tác có tính khoa kỹ, phục trang、 phụ kiện 、 tạo kiểu tóc các công tác có tính lưu hành , mỹ thuật、 máy tính、 quần áo trang sức các công tác có tính thiết kế, hướng dẫn viên du lịch、 ngành du lịch、 nhân viên hàng không、 thủy thủ 、 ngư dân các công tác nơi ở vô định, phúc lợi xã hội、 đại biểu dân ý、 quan viên chính phủ、 phục vụ công ích、 mệnh lý、 tôn giáo v.v các loại công tác tiền đồ cùng xã hội quần chúng có liên quan, chức quân、 cảnh các công tác có đủ tính nguy hiểm、 tính khiêu chiến, đều thích hợp sao Địa Kiếp。Thay đổi là nguồn động lực của sinh mệnh nhân loại, bởi vì đã có thay đổi, chúng ta thân tâm mới có thể trưởng thành, sinh hoạt mới có hỷ、 nộ、 ai、 lạc。

Tại mọi người đều tại giống nhau thay đổi trong đó, chỉ có người mà cung Mệnh cùng tam phương tứ chính của nó có sao Địa Kiếp, mới có thể củng cố thay đổi, cũng càng có thể thực tế mà đối mặt cuộc đời vô thường, đồng thời có thể tùy theo mệnh vận nhấp nhô, thuận theo thay đổi, lâu ngày tựu luyện thành thói quen, cảm thấy bình tĩnh, cũng đã thiết lập tự tin。

Sao Địa Kiếp trải qua mỗi một lần biến hóa, tựu càng hiểu rõ biến hóa, cuối cùng đã luyện tập được tâm tình điềm đạm、 an định、 vĩnh viễn bất biến, tồn tại ở trong rất nhiều biến hóa, mà không cảm thấy biến đổi của nó, đây chính là người có sao Địa Kiếp tại Mệnh, cảnh giới cuộc đời cao nhất。

Người có sao Địa Kiếp cung Mệnh, thời tuổi trẻ hoặc không cách nào thuận theo biến hóa, nhưng tại sau nhiều lần trải qua tang thương, cuối cùng có thể lĩnh hội ra cuộc đời vô thường, như nào duy trì 「thường」 của trong lòng bản thân, điềm đạm hiểu rõ bản thân, đồng thời có thể 「nơi thay đổi không hoảng sợ, trang kính tự cường」, thường thành là người xuất sắc của các nghề nghiệp。

Là ngăn ngừa tiền tài hoặc cảm tình gặp đến 「Kiếp」 nạn, người có sao Địa Kiếp tại Mệnh, ngoài nên chọn công tác đối với thích hợp bản thân ra, tại phương diện tiền tài nên thận trọng giữ gìn, ngày thường càng nên tu thân dưỡng tính, thận trọng dè dặt, đồng thời triệt để hiểu rõ bản thân, tùy thời biết bản thân đang làm gì, tuyệt đối không được khởi ác niệm, tốt nhất phải có tôn giáo tín ngưỡng, để tránh hành sự điên cuồng。Ngoài ra, học tập một số kỹ thuật chuyên môn có tính kỹ thuật cao, đọc một số thư tịch phương diện tâm lý、 triết học、 mệnh lý, thường mỗi ngày tự xét ngôn hành của bản thân, đồng thời xem xét học yoga、 ngồi thiền、 ngoại đan công 、 khí công、 võ thuật v.v, một mặt có thể cường thân, lại còn có thể thúc đẩy bản thân điềm đạm, tăng thêm định lực, để đối mặt các loại biến hóa。

Đại Tiểu hạn、 Lưu niên phùng sao Địa Kiếp, tại vật chất、 trên tinh thần ít nhiều đều sẽ có một số thay đổi, có lẽ là tăng thêm khoản chi, có lẽ là phương thức sinh hoạt có biến hóa, có lẽ là loại bỏ một số quan niệm cũ, nhưng chỉ cần có chủ tâm hướng thiện, mọi điều ôm lấy hy vọng, tức có thể hướng về mặt quang minh đi thay đổi。

Sao Địa Kiếp gần như đối với bất kỳ tinh diệu nào đều có ảnh hưởng không tốt, chỉ có tại trong cung Thìn、 Tuất Thiên La Địa Võng, mới có thể khống chế hung ách của nó, khiến nó an phận không có sai lầm 。

Sao Địa Kiếp ít có cơ hội độc tọa cung Mệnh, nếu cùng tinh diệu khác đồng cung, nên phối hợp lẫn nhau phán đoán。

Địa Kiếp cung Mệnh cùng sao Phá Quân đồng cung, nếu không có cát tinh hoặc Tứ hóa tinh đồng tọa, thì sao Phá Quân chủ cuộc đời ba động, cùng sao Địa Kiếp chủ tiền tài、 cảm tình ba động, sẽ khiến ba động gấp bội, tuổi thơ gập ghềnh, mệnh vận khúc khuỷu đa biến, hôn nhân cũng trắc trở nhiều nguy hiểm, sau 30 tuổi mới có thể dần bước vào cảnh đẹp。

Phùng Đại hạn nếu gặp Chủ tinh mạnh mẽ có lực, đồng thời có cát tinh tương trợ, mới có thể có chỗ thành tựu。 
Share this